Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Arkisto
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on tutkimuksen ja opetuksen valtakunnallinen palveluinfrastruktuuri. Se arkistoi ja välittää sähköisiä tutkimusaineistoja tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. Finnasta löydät tietoarkistoon arkistoitujen tutkimusaineistojen suomenkieliset aineistokuvailut. Englanninkieliset kuvailut ovat tietoarkiston Aila-palveluportaalissa, https://services.fsd.uta.fi/.

The Finnish Social Science Data Archive (FSD) provides a single point of access to a wide range of digital research data for learning, teaching and research purposes. The archive is a national resource centre funded by the Ministry of Education and Culture. Finna contains Finnish study descriptions of data archived at the FSD. Study descriptions in English can be found in the Data Service Portal Aila provided by the FSD: https://services.fsd.uta.fi/?lang=en.

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är en nationell serviceorganisation för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar kvantitativa och kvalitativa forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål. Finna innehåller beskrivningar på finska av de studier som ingår i dataarkivets samlingar. Man kan bläddra och söka bland studieskrivningarna på engelska i FSD:s serviceportal Aila: https://services.fsd.uta.fi/.
TunnisteFSD
Sisältö/kappaleet70 tietuetta
Hakutulos 1
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 3
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 4
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 5
Arkistosarja
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 6
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 7
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 8
Arkistosarja
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 9
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 10
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 11
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 12
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 13
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 14
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 15
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 16
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 17
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 18
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 19
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna:
Hakutulos 20
Tutkimusdata
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Tallennettuna: