Metsähallituksen kirkollisvirkatalokartat (kokoelma) (1832-1954)

Arkisto
Kirkollisvirkatalokartat kuvaavat kirkollisvirkatalojen metsien jakoja, vuokra-alueiden järjestelyjä ja yleensä metsätaloudellisia toimenpiteitä. Kirkollisvirkatalojen maat on tavallisesti kuvattu yhtenäisesti samalle karttapohjalle. Karttojen tietoja täydentävät Metsähallituksen kirkollisvirkatalojen metsäasiakirjat (Ha.-sarja). Kirkollisvirkatalokartat koskevat myös ortodoksisia seurakuntia.
Arkistonmuodostaja Metsähallitus
Tekijät
Sisältö/kappaleet 1 tietuetta
Käyttöoikeudet Kartat ovat haurastuneita ja huonokuntoisia. Osa kartoista on tämän vuoksi käyttökiellossa.
Aika 1832-1954