Sisäasiainministeriön diarioidut kd-aktikaavat (kokoelma) (1919-1962)

Arkisto
Valtaosaltaan sisäasiainministeriön diarioidut kirje- eli KD-aktikartat liittyvät asemakaavojen ja tonttijakojen hyväksymiseen ja vahvistamiseen sekä yleensä asemakaava-asioihin sekä muihin, asutustaajamien ympäristöä koskeviin suunnitelmiin ja päätöksiin.
Arkistonmuodostaja Sisäasiainministeriö
Tekijät
Sisältö/kappaleet 3 tietuetta
Aika 1919-1962