Korkeakoulujen kirjastojärjestelmävaihdokset tuovat muutoksia Finna.fi-hakupalvelun käyttöön. Lue aiheesta lisää.

Hydrografisen toimiston kartat (kokoelma) (1817-1970)

Arkisto
Hydrografisen toimiston kartta-arkisto sisältää muun muassa vesistöjen asemakarttoja, vedenpinnan korkeusmittauksiin liittyviä leikkauspiirustuksia, pitäjänkarttoja, painettuja vesistökarttoja, topografisia karttoja, vaaituksiin ja erikoistutkimuksiin liittyviä karttoja, rakennuspiirustuksia, laitepiirustuksia, käsikirjoituksia ja muistioita sekä rautatieprofiileja.
Arkistonmuodostaja Vesi- ja ympäristöhallitus
Tekijät
Sisältö/kappaleet 14 tietuetta
Aika 1817-1970