Search

Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) (1811-1929)

Archive

Rakennushallituksen piirustukset II -kokoelma sisältää erityisesti julkista rakennustoimintaa dokumentoivia arkkitehtipiirustuksia autonomian ajan alusta alkaen. Vuonna 1811 perustettiin Rakennushallituksen edeltäjä Intendentinkonttori. Piirustusarkisto ulottuu noin vuoteen 1929 asti siltä osin kuin piirustuksia on kerlynyt Rakennushallituksen ja sen edeltäjien toiminnan tuloksena. Arkkitehtipiirustuksilla kuvataan rakennuskohteiden julkisivuja, pohjia, leikkauksia ja asemaa. Usein niihin liittyy myös erilaisia detaljipiirustuksia. Kokoelma sisältää jonkin verran myös muiden hallintokuntien kuin valtion hallussa olevien tai olleiden rakennusten piirustuksia ja piirustuksia myös ajalta ennen vuotta 1811. Luovutetulle alueelle jääneiden rakennusten piirustuksia ja toteutumattomia rakennussuunnitelmia koskevia piirustuksia on kokoelmassa myös vuoden 1929 jälkeiseltä ajalta. Rakennukset on luokiteltu käyttötarkoituksensa mukaan kymmeneen sarjaan, joista kukin edelleen 3-6 alasarjaan. Kussakin sarjassa rakennukset on järjestetty ensin paikkakunnittain ja sitten hankkeen nimen tai osoitteen mukaan aakkosjärjestykseen. Noin 140 piirustusta on jäänyt tunnistamatta, jotka ovat nimekkeellä Tuntematon paikka. Huom. myös nimeke Tyyppipiirustukset.

Context
Records Creator
Content Type
Archive
Authors
Date
1811-1929

Rakennushallituksen piirustukset II (kokoelma) (1811-1929)

View Full Collection