ÖTA 279 Människor och gårdar i Gerby

Arkistokokoelma
Minnesskildring av gårdar och invånare i Gerby, Korsholm på 1920- och 1930-talet, ”Såsom jag minns människor och gårdar i min barndom på 1920- och början av 30-talet”. Svartvita kopior av flygfotografier (A3) med numrerade gårdar utmärkta på fotografierna och i texten.Avskrift av text från Vasa Posten 1923: ”Andelsrörelsen i Gerby”.
Laajuus
0,01 hyllmeter
1 arkivenheter
16 sidor
OrganisaatioSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventaarionro
ÖTA 279
TunnisteÖTA 279
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudetfri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Ladataan...