ÖTA 287 Gretel och Karin Hasselblatts arkiv (1881)

Brev och telegram 1881–1893 och 1918–19. Gästböcker för sommarvillan Karludd vid Noux Långträsk, Esbo 1920–1940, orienteringskartor. Material som berör G. L. Hasselblatts cykel- och sportaffär i Vasa, Teaterdamerna i Vasa, borgmästare Ivar Hasselblatt i Vasa.Materialet härstammar från familjerna Rosenblad, Engström i Helsingfors, Esbo och Hasselblatt i Vasa.
Laajuus
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
150 sidor
2 fotografier
OrganisaatioSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventaarionro
ÖTA 287
TunnisteÖTA 287
Tekijät
Aiheet
Sisältö/kappaleet1 tietuetta
Käyttöoikeudetfri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Aika1881–2012