ÖTA 289 Ida Virtas fotografier (1880)

Arkisto
Fotografier, porträtt i visitkortsformat, enstaka privatfotografi och klassfotografi.
Laajuus
0,08 hyllmeter
1 arkivenheter
83 fotografier
OrganisaatioSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventaarionro
ÖTA 289
TunnisteÖTA 289
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudetfri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Aikaca 1880–1945