ÖTA 300 Anteckningar rörande Strömsö av Uno Finnilä (1994)

Arkisto
Två handskrivna häften med anteckningar om Strömsös historia, skrivet av Uno Finnilä. Det ena häftet skrivet i blyerts, det andra häftet en renskriven version i bläck. Planritningar över hur Strömsö varit bebyggt under Lagman Eric Gustaf Roschiers tid, under brukspatron Adolf Grönbergs tid och under handelsman Jakob Finniläs tid.Sammanfattande utredning av Strömsös historia 1813-2000 skriven av Anders Boucht.
Laajuus
0,015 hyllmeter
1 arkivenheter
50 sidor
OrganisaatioSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventaarionro
ÖTA 300
TunnisteÖTA 300
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudetfri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Aika–1994