ÖTA 302 Erik Kålls arkiv (1921)

Arkisto
Skolbetyg 1921-25 från Kållby högre folkskola, skolfotografi. Intyg från utbildningar, militärtjänstgöring, meritförteckningar, tjänsteintyg. Handtextat kort som tack för 20-årig tjänst som försäljare vid Oy Alkoholliike Ab vid avgång 1965. Fotografi och negativ (porträtt).
Laajuus
0,025 hyllmeter
1 arkivenheter
2 fotografier
32 sidor
OrganisaatioSvenska litteratursällskapet i Finland
Inventaarionro
ÖTA 302
TunnisteÖTA 302
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudetfri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Handelsesplanaden
Aika1921–1965