Haku

ÖTA 335 Alma Skogs arkiv (1841-1942)

Arkisto
Arkivet innehåller personliga handlingar samt korrespondens, både i form av mottagna brev och telegram och utkast till sända brev och telegram. Arkivet innehåller dessutom tal, föredrag, mottagna dikter och verser samt fotografier och tidningsurklipp. I arkivet ingår även handlingar och fotografier efter Alma Skogs yngsta dotter Ilma de la Chapelle på Lindö gård i Tenala.
Laajuus
0,98 hyllmeter
13 arkivenheter
463 sidor
586 fotografier
851 digitala objekt
Kieli
ruotsi
Tunniste ÖTA 335
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V
Aika 1841-1942, 2005-2011
Hakutulos 4
Hakutulos 12
Hakutulos 13
Hakutulos 17
Hakutulos 18
Hakutulos 19
Hakutulos 20