ÖTA 340 Emil och Hilda Hannus arkiv (1882-1966)

Arkisto
Brev, postkort, handlingar och fotografier som sänts till Emil och Hilda Hannus i Kaitsor från syskon och bekanta i Amerika och Canada. I arkivet ingår en sammanställning av materialet och dess kontext.

Enges, Maj-Lis 2011: Amerikabreven. Opublicerad text.
Laajuus
0,14 hyllmeter
4 arkivenheter
49 fotografier
504 sidor
Kieli
ruotsi
englanti
Tunniste ÖTA 340
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkistoon/kokoelmaan ei sisälly tietueita.