ÖTA 347 Runar och Hulda Långbackas arkiv (1879-1968)

Arkisto
Arkivet består av Runar Långbackas tal, föredrag, uppsatser och dikter samt Hulda Långbackas tal, anteckningar och minnebok. Även makarnas gemensamma handlingar såsom gästböcker och fotografier. Arkivet innehåller även handlingar rörande Finby Marthaförening, betyg och överlåtelsehandlingar från släkten Backlund samt tidningsurklipp och tryckalster.

Oordnat, begränsad tillgänglighet.
Laajuus
31 arkivenheter
595 fotografier
Tunniste ÖTA 347
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkistoon/kokoelmaan ei sisälly tietueita.