ÖTA 348 Emil Björkas arkiv (1894-1951)

Arkisto
Handlingar rörande Replot skyddskår. Tidningsurklipp och tryckalster. Dokument rörande Replot.
Laajuus
0,08 hyllmeter
2 arkivenheter
69 sidor
Kieli
ruotsi
Tunniste ÖTA 348
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten
Vasa, Magasin V

Arkistoon/kokoelmaan ei sisälly tietueita.