Sökning

FMI 128 Esko Salmelas fotosamling (2000)

Arkivsamling
Fotografier från folkmusik- och folkdanstillställningar på 1970- och 80-talet.
Omfattning
0,5 hyllmeter
10 arkivenheter
1070 digitala objekt
2030 fotografier
Språk
svenska
Signum FMI 128
Upphovsmän
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2000, 2011

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.