Search

FMI 128 Esko Salmelas fotosamling (2000)

Archive collection
Fotografier från folkmusik- och folkdanstillställningar på 1970- och 80-talet.
Extent
0,5 hyllmeter
10 arkivenheter
1070 digitala objekt
2030 fotografier
Language
Swedish
Reference code FMI 128
Authors
Subjects
Access Conditions fri
Location
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Date 2000, 2011