Usean kirjaston palveluissa katko. Tarkempia tietoja uutisessa.

Haku

FMI 128 Esko Salmelas fotosamling (2000)

Arkistokokoelma
Fotografier från folkmusik- och folkdanstillställningar på 1970- och 80-talet.
Laajuus
0,5 hyllmeter
10 arkivenheter
1070 digitala objekt
2030 fotografier
Kieli
ruotsi
Tunniste FMI 128
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Aika 2000, 2011