FMI 136 Närpesspelman på fiol och nyckelharpa (1993)

Arkistokokoelma
Närpesspelman intervjuas av Marianne Maans. Spelar låtar på fiol och nyckelharpa.
Laajuus
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
2 sidor
3 ljudband
4 digitala objekt
6 fotografier
Kieli
ruotsi
Tunniste FMI 136
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet fri
Sijainti
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Handelsesplanaden
Aika 1993

Arkistoon/kokoelmaan ei sisälly tietueita.