Sökning

FMI 400 Musikern Karl "Edde" Edfelts samling (2011)

Arkiv
Samlingen innehåller musiker Karl Edfelts musikarkiv omfattande noter, ljudinspelningar, CD-skivor, musikkassetter, manuskript och fotografier.

Delvis oordnat, begränsad tillgänglighet.
Omfattning
0,5 hyllmeter
1 filmer
11 digitala objekt
11 fotografier
28 ljudband
8 arkivenheter
Språk
svenska
finska
Signum FMI 400
Upphovsmän
Ämnen
Användarrättigheter fri
Placering
Samlingen för folklig musik- och dansutövning
Vasa, Magasin V
Datum 2011, 2019

Arkivstruktur/samlingen innehåller inga poster.