Haku

SLS 1859 Amerikaexpeditionen 1971

Arkisto

Språk- och traditionsmaterial insamlat under en expedition i Amerika. Samlingen innehåller bl.a. fotografier, ljudband, emigrantförteckningar och tidningsurklipp. Reseberättelse i mapp VIII.

Amerikaexpeditionen 1971 var utsänd av Folkmålskommissionen och Folkkultursarkivet i samråd med Helsingfors universitet. Syftet med expeditionen var att tillvarata den muntliga traditionen kring utvandringen från Finland, samt att samla in ett material för undersökning av amerikasvenskt talspråk.

Konteksti/rakenne
Arkistonmuodostaja
Aineistotyyppi
Arkisto
Tunnisteet
SLS 1859 (Yksilöivä tunniste)
Tekijät
Kokoaja
Aika
1971
Laajuus
Hyllmeter ordnat 0.96 hm
Förvaringsenheter 12.0
Fotografier 182.0
Sidor 4326.0
Ljud 384.0
Kieli
ruotsi
Hakemisto
Sijainti
Helsingfors, Magasin R
Muu liittyvä aineisto

Amerikaexpeditionen 1971 SLS 1859

Näytä koko kokoelma