SLS 38 Gåtor, ramsor, rim och lekar (1893)

Arkistokokoelma
Gåtor, ramsor, rim, lekar.

Kopia finns på microfiche i Vasa

Behandlad av K.Rob.V. Wikman i Budkavlen 1938 i "August Jakobssons sagosamling".
Laajuus
0,02 hyllmeter
1 arkivenheter
111 sidor
Tunniste SLS 38
Tekijät
Aiheet
Käyttöoikeudet Fri
Sijainti
Traditions- och språksamlingen
Helsingfors, Riddaregatan 5
Aika 1893