Kokoelma

Arne Cederholms gästböcker (1912-1925)

Arkivet består av gästböcker bl.a. med rubriken Mantalslängd och främlingsbok för Rågskär.

Material rörande Arne Cederholm förvaras också i ÅAB:s samlingar.
Kokoelman tarkemmat tiedot

Kokoelmaan ei sisälly tietueita.