Kokoelma

Tankar om hushållningen

Arkivet innehåller bl. a. handlingar rörande hushållningen, fiskeri inrättningen i Nyland samt en förteckning över markarealer.

Se även SLSA 57 och 579
Kokoelman tarkemmat tiedot
Ladataan...