Kokoelma

Erik Thermans arkiv (1895-1947)

I arkivet ingår bl.a. Erik Thermans brevsamling, handlingar av privat karaktär och manuskript. I arkivet ingår även brev till familjemedlemmar, bl.a. till Thermans föräldrar Uno och Thyra Therman, samt några fotografier.
Kokoelman tarkemmat tiedot
Ladataan...