Kokoelma

August Armfelts anteckningar (1789)

Arkivet består av en avskrift av Journal öfver 1789 års Finska Fäldt Tåg.

Anteckningar av Armfelt förvaras också i Riksarkivet.
Kokoelman tarkemmat tiedot
Ladataan...