Haku

Työväen Muistitietotoimikunta

Arkisto

Muistitietoaineisto koostuu haastatteluista ja muistelmista. Aineisto on tutkittavissa Työväen Arkiston tutkijasalissa.

Aineiston tilauslomakkeen allekirjoittaessasi sitoudut noudattamaan [link=167110933865200]Työväen muistitietotoimikunnan käyttösääntöjä[/link].

Muistitietoaineistoja käyttäessä tulee muistaa, että aineiston käytöstä ei saa koitua aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja. Tutkijan tulee huomioida, että aineistoa ei käytetä sitä luovuttaneiden tai siihen tietoja antaneiden henkilöiden tai heidän omaistensa vahingoksi tai loukkaamiseksi. Aineistoa voi siteerata lain sallimissa rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti (ts. tekijänoikeuslain nojalla voit tehdä siteerausoikeuden piiriin kuuluvia lainauksia).

Kertojien koko nimien ja muiden tunnistetietojen julkaiseminen ei ole suotavaa ja lähtökohtaisesti ne tulee häivyttää tai muuttaa ellei asiasta toisin sovita työväen muistitietoimikunnan sihteerin kanssa. Poikkeuksena sääntöön on yleisesti tunnetut, julkisissa rooleissa toimineet kertojat ja kertojat, jotka ovat antaneet luvan tulla siteeratuksi koko nimellään (esimerkiksi Martta Salmela-Järvinen tai Väinö Tanner.)

Aineiston kopiointi: Työväen muistitietotoimikunnan aineistojen kopiointi on luvanvaraista. Kopiointiluvat myönnetään tapauskohtaisesti. Arkistoaineistojen käyttöä koskevat säädökset ja rajoitukset sekä aineiston ikä ja kunto saattavat olla este kopioinnille. Toimitusajat vaihtelevat tapauskohtaisesti parista päivästä useisiin viikkoihin. Toimitusaikaan vaikuttavat kopioitavan aineiston laajuus ja kunto, mahdolliset aineiston käyttöön liittyvät rajoitukset ja arkiston työtilanne tilaushetkellä. Kopioinnin teemme arkistossa ja arkisto velottaa asiakkaalta kopioinnista koituvat kustannukset palveluhinnaston mukaan. Aineiston kopiointi edellyttää digitointiluvan pyyntöä Työväen muistitietotoimikunnan sihteeriltä.

Aineiston julkaiseminen: Jos haluat julkaista aineistoa siteerauksia laajemmin, tarvitset siihen julkaisuluvan. Julkaisulupa koskee vain sitä käyttötarkoitusta, johon lupa on anottu. Jos haluat julkaisuluvan, ota yhteys Työväen muistitietotoimikunnan sihteeriin ja kysy tarkempia ohjeita.

Oli kyse aineiston käytöstä tutkimuksen lähteenä, siteerauksesta tai julkaisemista, muistathan jo aineistoon tutustuessasi kirjata sen lähdetiedot ylös ja sisällyttää asianmukaiset lähdejulkaisuusi asianmukaiset lähdeviitteet. Mainitse aineistoa käyttäessäsi ja julkaistessasi Työväen muistitietotoimikunta, Työväen Arkisto.

Tietoja aineistosta: Muistitietohaastattelut on lähtökohtaisesti litteroitu tekstimuotoon. Osa haastatteluiden alkuperäistä äänitallenteista on tallennettu Työväen muistitietotoimikunnan kokoelmiin. Äänitteet on digitoitu ja osa haastatteluäänitteistä on luetteloitu arkiston tietokantaan ja on kuunneltavissa Työväen Arkiston tiloissa. Mikäli haastattelusta on kuunneltavissa äänite, löytyy siitä tieto keräelmän kuvailutietojen yhteydessä olevalta dokumentit-välilehdeltä. Luetteloitujen haastatteluiden lisäksi kokoelmat sisältävät kymmeniä kuvailemattomia haastattelu- ja keskusteluäänitteitä, jotka ovat kuunneltavissa Työväen Arkiston tutkijasalissa.

Osa painotuotteista on digitoitu. Digitoidut keruuesitteet ovat vapaasti tutkittavissa; digitoidut antologiat ovat luettavissa Työväen Arkistossa.

Konteksti/rakenne
Arkistonmuodostaja
Aineistotyyppi
Arkisto
Tunnisteet
22005
Hakemisto
Rajaa kokoelman sisältöä