Förhistoriens mystiska föremål på Nationalmuseet

Materialet har sammanställts av: Nationalmuseet

Föremålen på Nationalmuseum berättar om det finska områdets förflutna under en period på över 10 000 år. I museets samlingar ingår även flera förhistoriska föremål som i den moderna människans ögon ser ganska egendomliga ut. Denna samling presenterar de nio underligaste förhistoriska föremålen som berättar en mångskiftande historia. Alla dessa föremål finns även i Nationalmuseums utställning Förhistorien. Känner du igen föremålen och kan du gissa vilka ändamål föremålen har använts för?

Målgrupp:

Läroämnens innehållsområden:

  • Bildkonst: I2 Bildkulturer i omgivningen, I3 Konstens världar
  • Historia: I1 Förhistorisk tid och civilisationens uppkomst
  • Slöjd: I1 Att hitta en idé

Mål: Materialet ger en introduktion till den förhistoriska föremålskulturen samt det finländska kulturarvet. De föremål som ingår i materialet ställs ut på Nationalmuseet från och med 31.3.2017 och materialet kan därför utnyttjas till stöd för ett museibesök. Du hittar ytterligare information till stöd för ett museibesök på: https://www.kansallismuseo.fi/sv/kansallismuseo/oppiminen.

Läroämnens kurser:

  • Bildkonst: KU1 Bilder och kulturer, KU2 Formgivna och byggda miljöer
  • Historia: HI1 Människan i en föränderlig omvärld, H4 En europeisk världsbild växer fram, H5 Sveriges östra rikshalva blir Finland

Mål: Materialet ger en introduktion till den förhistoriska föremålskulturen samt det finländska kulturarvet. De föremål som ingår i materialet ställs ut på Nationalmuseet från och med 31.3.2017 och materialet kan därför utnyttjas till stöd för ett museibesök. Du hittar ytterligare information till stöd för ett museibesök på https://www.kansallismuseo.fi/fi/kansallismuseo/oppiminen.

Anteckning:

Savi-idoleiksi kutsutaan kivikautisia savesta muotoiltuja hahmoja, joilla usein on ihmisen pää ja toukkamainen käyrä vartalo. Myös muutamia savesta tehtyjä eläinhahmoja on löydetty, kuten tämä hirvi. Hahmojen merkitystä kivikauden ihmisille ei tiedetä.

Anteckning:

Tuluskivellä isketään kipinä tulen sytyttämiseksi. Soikeita tuluskiviä uskotaan käytetyn tulen sytyttämiseen erityisesti rituaaleissa, joilla pyrittiin takaamaan hyvä sato ja hedelmällisyys.

Anteckning:

Tuluskivellä isketään kipinä tulen sytyttämiseksi. Soikeita tuluskiviä uskotaan käytetyn tulen sytyttämiseen erityisesti rituaaleissa, joilla pyrittiin takaamaan hyvä sato ja hedelmällisyys.

Anteckning:

Pohjanmaalla sijaitsevasta Leväluhdan vesikalmistosta eli hautausmaana käytetystä lammesta on löytynyt kallisarvoinen pronssinen kattila, jollaisia tunnetaan alueelta vain 3 kappaletta. Kattila on peräisin Rooman valtakunnan alueelta.

Anteckning:

Arkeologit nimittävät näitä pronssikautisia solkia silmälasisoljiksi, koska ne muistuttavat muodoltaan silmälaseja. Soljet voivat olla sangen suuria, jopa noin 20cm leveitä ja ne on tehty aikansa uutuusmateriaalista, arvokkaasta pronssista.

Anteckning:

Korvalusikkaa käytettiin korvien puhdistamiseen rautakaudella. Korvavaikkua on ainakin myöhempinä aikoina käytetty kansanlääkinnässä haavanhoidossa mahdollisten antiseptisten ominaisuuksiensa vuoksi.

Anteckning:

Viikinkiajalla arvoesineitä alettiin säilyttää lukon takana, joten myös lukkojen avaimia löytyy toisinaan.

Anteckning:

Viikinkiajalla arvoesineitä alettiin säilyttää lukon takana. Kuvassa useita rautakautisia lukkoja ja avaimia.

Anteckning:

Purupihkaa pureskeltiin purukumin tapaan hampaiden puhdistamiseksi jo kivikaudella. Kovettuneisiin purupihkan kappaleisiin on tallentunut kivikautisten ihmisten hampaanjälkiä.

Anteckning:

Kivestä tehty kourutaltta on lähes puoli metriä pitkä ja sen pinta on hiottu sileääkin sileämmäksi. Esineessä ei ole lainkaan jälkiä käyttämisestä ja se on ilmeisesti aikanaan uhrattu koskeen.
Tämä Kiuruvedeltä löydetty taltta on tehty kivilajista nimeltä viherliuske, jota esiintyy luonnossa Karjalassa. Viherliuske on helposti muotoiltavaa, joten siitä on tehty runsaasti esineitä koko kivikauden ajan.
Esineestä löytyy lisää tietoa Museoviraston rekistereistä, mutta henkilötietolain vuoksi rekisteritiedot on selattavissa vain Museoviraston arkistossa.
Museoviraston rekisteriportaali: www.kyppi.fi

"Nio mysteriösa föremål i Nationalmuseums samlingar" ger eleverna genom en lustig gissningslek en introduktion i materialpaketets foton på förhistoriska föremål som har hittats i Finland, och i deras användningsändamål. Det är bra att planera uppgiftsidén innan eleverna tar del av materialpaketet på Finna.fi.

Uppgiften kan utföras individuellt, i par eller grupp. Du kan omarbeta uppgiften efter behov.

(ppt, PDF).