Haku

Liikkumatta! Valokuvia 1800-luvulta

Aineistopaketin koonnut: Loviisan kaupungin museo

Visuaalinen kulttuuri on tärkeämpää kuin koskaan. Tänä päivänä olisi vaikea kuvitella maailmaa ilman valokuvia. Mutta minkälainen oli tilanne silloin, kun valokuvauksen taito oli jotain uutta? Millä tavalla valokuvat muuttivat maailmaa ja tapaamme viestiä kuvilla? 1800-luku oli keksintöjen aikaa. Teollistuminen muutti yhteiskuntaa ja valokuvaus oli perinteisten kuvataiteiden uusi, moderni seuraaja. Anders Wilhelm Felixzon avasi vuonna 1864 valokuvausateljeen pienessä Loviisan kaupungissa Suomen etelärannikolla. Felixzon oli varsinaiselta ammatiltaan taitava hopeaseppä, mutta hän oli myös monitaituri, joka kokeili mielellään uusia asioita.

Felixzonin kuvat ovat mielenkiintoisia sekä teknisesti että sisällöllisesti. Kuviin on tallentunut muun muassa Loviisan porvaristoa, joka on käynyt kuvaajalla otattamassa itsestään muodikkaita käyntikorttikuvia, joita siihen aikaan jaettiin tuttavapiirille. Felixzonin lasilevyille tallentuneista kuvista näkee myös, kuinka kuvaaja joutui tekemään töitä saadakseen otoksensa onnistumaan ja miten hän on kokeillut erilaisia tekniikoita, joita valokuvauksen historian alkuvaiheessa oli tarjolla.
Valokuvaustaidon alkuhistoria pitää sisällään innovaatioita ja uusia viestintäkeinoja. Tämän materiaalipaketin avulla voit syventyä vahoihin valokuviin ja pohtia, miten valokuvaus vaikutti modernin yhteiskunnan syntyyn ja sen visuaaliseen kulttuuriin.

Yläkoulu: historia, kuvataide

Lukio: historia, kuvataide

Ammatillinen koulutus: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Yläkoulu

Oppiaineiden sisältöalueet:

 • Historia: S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys

 • Kuvataide: S1 Omat kuvakulttuurit

Lukio

Moduulit:

 • Historia: H1 Ihminen, ympäristö, historia, H4 Eurooppalainen ihminen

 • Kuvataide: KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa

Tavoite: Tutustutaan teollistumisen yhteiskunnallisiin seurauksiin, modernin tieteen ja teknologian kehitykseen sekä elintason nousuun. Tutustutaan porvariston vuosisataan käyntikorttien kautta. Oppilaat ymmärtävät, että kuvat ovat usein lavastettuja ja että kuvia pitää tutkia ja analysoida lähdekriittisesti.

Ammatillinen koulutus

Perustutkinnot:

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Tavoite: Opiskelija ymmärtää kameran toiminnan perusperiaatteet sekä sen, että kuva muodostuu, kun valo heijastuu valoherkälle pinnalle. Toimintaperiaate on sama sekä analogisessa että digitaalisessa kamerassa. Kun oppii ymmärtämään yksinkertaisen kameran toimintaa, ymmärtää paremmin myös modernin kameran toimintaa.

Pohdittavaa historiantunnille

1800-lukua kutsutaan porvariston aikakaudeksi, koska porvarissäädyn vaikutusvalta kasvoi teollistumisen myötä. Porvaristo oli myös käyntikorttivalokuvien suurkuluttajia. Tutki kuvaa Nuoren miehen muotokuva ja lue kuvan muistiinpano. Vastaa kysymyksiin:

 • Miksi porvaristo otti käyntikorttikuvia?
 • Miten he käyttivät muotokuvia ilmentämään asemaansa?

Tutki kuvaa Nainen valokuvaajan ateeljeessa ja lue kuvan muistiinpano. Pohdi valokuvaa historiallisena lähteenä:

 • Mitä valokuva kertoo? Mitä valokuva jättää kertomatta?
 • Tiedämmekö enemmän niistä ajoista, joista on säilynyt valokuvia? Perustele vastauksesi.

Pohdittavaa kuvataidetunnille

Ennen valokuvaustaidon keksimistä ainut tapa ikuistaa jotain oli tehdä maalaus tai piirros.

 • Mitkä ovat maalauksen ja valokuvan suurimmat erot? Voiko valokuvaus syrjäyttää maalaustaiteen?
 • Voiko valokuva valehdella? Onko valokuva aito dokumentaatio hetkestä tai valokuvaajan itse luoma teos?
 • Miten sinä itse viestit kuvilla? Mitä olet halunnut niillä viestiä? Miten lavastat kuvia?

Ottakaa vanhanajan valokuvia toisistanne. Valitkaa sopiva paikka ateljeeksi. Istu paikallasi, ota vakava ilme ja poseeraa Felixzonin tyyliin. Klik! Jälkeenpäin voit muuttaa kuvan digitaalisesti mustavalkoiseksi

Jos käytössäsi on kamera, jonka valotusaikaa voi säätää, säädä se noin 3 sekuntiin. Kokeile saatteko itsestänne tarkkoja kuvia. Tähän tarvitaan kamerajalustaa. Miten kannattaa asettua, että pystyy pitämään saman asennon kolme sekuntia? Voitte myös kokeilla haamukuvan ottamista niin, että toinen kuvattava henkilö pysyy paikallaan ja toinen liikkuu.

Hae lisää kiinnostavia kuvia Finnasta

Valokuvaus oli teollistumisen ajan innovaatio ja se synnytti myös uuden ammattikunnan. Valokuvaajan ammattiin hakeutui usein myös naisia, mikä ei ollut mahdollista vanhoissa miesvaltaisissa ammateissa. Etsi seuraavien kiinnostavien valokuvaajien kuvia Finnasta tai löydä muita nimiä. Mikä oli 1800-luvun kuvaajille tyypillistä? Millaisia eroja löydät kuvaajien välillä?

Euphrosyne Chiewitz, Into Konrad Inha, Natalia Linsén, Daniel Nyblin, Fredrik Rehnström, Johan Jakob Reinberg, Rosa Sandelin, Julia Widgren


Vanhin Suomessa otettu valokuva on Turun maakuntamuseon kokoelmiin kuuluva, piirilääkäri Henrik Cajanderin dagerrotyyppi Turussa sijainneesta Nobelin talosta. Kuva on otettu 1842, kolme vuotta sen jälkeen kun ranskalaisten Niépcen ja Daguerren kehittämä dagerrotypiamenetelmä oli esitelty julkisuudessa Ranskassa.

Dagerrotypiassa käytetään hopeajodidiemulsiolla päällystettyjä kuparilevyjä. Kuva kehitetään elohopeahöyryssä ja kiinnitetään suolaliuoksella. Kuva on erittäin hienopiirteinen ja toistaa tarkasti kaikki yksityiskohdat. Dagerrotyypit ovat ainutlaatuisia kappaleita, sillä prosessissa syntyvä kuva on positiivi eikä kuvatessa synny negatiivia, josta voisi ottaa vedoksia.

Dagerrotypiamenetelmällä kuvattu kohde tallentuu peilikuvana, joten kuvassa näkyvät Nobelin talo ja sen takana häämöttävä Turun tuomiokirkon torni ovat "väärällä" puolella katua. Ihmisiä kuvattaessa taitavat valokuvaajat ottivat huomioon tämän ja esimerkiksi pyysivät kuvattavia siirtämään jakauksen toiselle puolen päätä, kiinnittämään kunniamerkit toiselle puolelle rintaa ja napittamaan takkinsa toisinpäin.


Loviisan ensimmäinen valokuvaaja Arthur Wilhelm Felixzon oli monitaituri ja kokeilija. Varsinaiselta ammatiltaan hän oli hopeaseppä ja tämän lisäksi itseoppinut arkkitehti ja aktiivinen kunnallisvaikuttaja. Monet alkuvaiheen kuvaajat Suomessa olivat Felixzonin tavoin moniammattilaisia. Valokuvaus tarjosi mahdollisuuden lisätuloihin. Pienillä paikkakunnilla kuvaajat pystyivät harvoin elättämään itsensä pelkästään valokuvauksella, sillä kuvaajalla käyminen oli kallista eikä kaupunkien asujaimistossa ollut tarpeeksi varakasta väkeä.

Felixzon aloitti valokuvaamisen 1864. Valokuvausmenetelmät olivat tuolloin edelleen kehittelyvaiheessa ja valokuvaajat joutuivat yrityksen ja erehdyksen kautta omaksumaan uusia tekniikoita. Felixzon kuvasi luultavasti 1850-luvulla kehitetyllä märkälevytekniikalla. Valokuvaaminen edellytti myös kemian perusteiden hallintaa, sillä kuvaajien oli itse hankittava tarvittavat kemikaalit apteekista ja selvitettävä eri yhdisteiden ominaisuudet.


Felixzonin valokuvausstudio sijaitsi hänen kotitalonsa takapihalla. Hän oli rakentanut kuvauslavasteen pihavajaan niin, että vajan yksi seinä oli avoin ja sivuseinissä oli ikkunat. Vaja on kuvassa vasemmalla näkyvä harmaa lautarakennus, taustalla asuinrakennus.

Felixzonin ottama kuva on niin sanottu stereokuva, joita katseltiin erityisillä katselulaitteilla, stereoskoopeilla. Stereokuvissa kaksi hieman toisistaan eroavaa kuvaa samasta kohteesta on asetettu vierekkäin. Kun kuvia katsoo stereoskoopilla, syntyy kolmiulotteisuuden vaikutelma.

Felixzonilla oli luultavasti käytössään yksilinssinen stereokamera. Ensin otettiin yksi kuva, jonka jälkeen kameraa liu’utettiin pari senttiä sivusuunnassa ja otettiin toinen kuva. Näin kuvalevylle tallentui hieman eri suunnista ja hieman eri aikaan otettu kuvapari samasta kohteesta. Tässä kuvassa eriaikaisuuden huomaa etualan kasvimaalla olevasta henkilöstä. Mitä kuvien välissä on tapahtunut?


Nainen kuvattuna Felixzonin pihavajaansa pystyttämässä kuvauslavasteessa. Kuvan alaosassa näkyy pihanurmikkoa.

Valokuvauksen alkuvaiheessa, kun välineistö oli kehittymätöntä, valon tarve oli suuri. Keinovaloja ei vielä osattu käyttää ja tämän vuoksi kuvia otettiin valoisaan aikaan ulkona, jotta kuvauksessa pystyttiin hyödyntämään auringon valoa.

Kuvauspaikan piti lisäksi olla suojaisa. Jos tuuli pääsi liikuttelemaan kuvattavan vaatteita tai hiuksia, nämä tallentuivat kuvalevylle epätarkkoina. Tämän vuoksi Felixzonkin ilmeisesti rakensi kuvauslavasteeseensa pihavajaan: sivuseinät ja katto suojasivat kuvattavaa tuulelta, mutta avoin etuseinä ja sivujen ikkunat päästivät kuvauspisteeseen mahdollisimman paljon valoa.

Kuvaaja ei ole pystynyt kuvaushetkellä rajaamaan pois kaikkea kuvaan kuulumatonta, niinpä lasilevylle on tallentunut myös kuvauslavasteen karuhko ympäristö. Valmiissa, asiakkaalle luovutettavassa kuvassa näkyi vain kuvattava, pitsiliinalla verhoiltu pöytä, vasemmalla näkyvä samettiverho ja hieman takaseinää. Aivan kuin kuvattava istuisi varakkaan talon salissa.


Kuvattavien piti pysyä liikkumatta koko valotusajan, joka saattoi olla useita sekunteja. 1860-luvulla märkälevymenetelmällä otettujen kuvien valotusaika vaihteli minuuteista sekuntien murto-osiin olosuhteista ja kuvauskohteista riippuen. Kuvattavat nojasivat usein toisella käsivarrella pöytään tai, kuten tässä, tuolin selkänojaan. Tuki auttoi kuvattavaa ottamaan hieman rennomman asennon ja säilyttämään sen koko kuvaushetken ajan.


Kuvattavia kehotettiin välttämään tietyn värisiä vaatekappaleita, koska kuvausprosessi oli herkkä siniselle valolle. Vaaleansinisiä, punaisia ja hohtavanvalkoisia vaatteita ei suositeltu, sillä ne toistuivat kuvissa joko pikimustina tai pelkkinä valkoisina läikkinä.

Jotta kuvista ei tulisi liian yksitoikkoisia, naisia kehotettiin koristautumaan pitsein ja koruin. Kuvan nainen on valinnut hyvin valokuvaan sopivan vaatteen: tumman puvun kangas on hillityn ruudullinen ja pukua elävöittävät yläosaa ja helmaa koristavat röyhelöt.

Tämäkin kuva on otettu Felixzonin yksinkertaisella stereokameralla. Nainen ei ole malttanut pysyä aivan liikkumatta otosten välillä.

Istuva nainen Näytä tarkat tiedot

Felixzon, Anders Wilhelm Felix, valokuvaaja

Näytetään 1 - 6 / 14

Lähdeluettelo

Aineistopaketin kokoamisessa käytettyä kirjallisuutta. Teoksista löytyy tietoa ensimmäisistä suomalaisista valokuvaajista ja säilyneistä valokuvista sekä valokuvauksen varhaisvaiheen tekniikoista ja välineistä.

Hakutulos 1
Hakutulos 5
Hakutulos 6
Hakutulos 7