Sökning

Läsfärdigheter

Lärresurser för att stödja läsning som fritidssysselsättning och för att stärka läsfärdigheter.

Ge oss feedback! Delta i utvecklingen av Finna Klassrum och svara på en kort enkät.