Sökning

Vad skulle du vilja lära dig eller lära ut idag?

I Finna Klassrum kan du ta del av materialpaket som sammanställts av professionella, inspireras av färdiga förslag till övningsuppgifter eller bläddra i öppna lärresurser. Innehållen kan användas i olika utbildningsstadier samt för att bredda de egna kunskaperna.

I Finna.fi hittar du även miljontals exemplar av annat kultur- och vetenskapsmaterial.

Materialpaket – materialpärlor för undervisningen

Museer och arkiv har sammanställt inspirerande helheter av sitt material, som du kan använda som sådana i undervisningen.

Se alla

Axplock ur lärresurserna

Lärresurserna är till för alla!

I Finna.fi hittar du öppna lärresurser som hjälper dig att höja din egen kompetens, stödjer dig i studierna och i arbetet som lärare.

Ta del av

Vill du ha råd om hur du kan använda Finna?

Du hittar instruktionsvideor och anvisningar till exempel för att söka material och använda favoritlistor samt om materialets användarrättigheter.


Se tipsen

Hur får jag använda materialen?

Med hjälp av videon lär du dig vad CC-licenser innebär.