Sökning

Vad skulle du vilja lära dig eller lära ut idag?

Finna Klassrum är en del av söktjänsten Finna.fi och är avsedd för lärare. Här hittar du materialpaket samlade av experter, öppna lärresurser och material för att stärka läsfärdigheter – enkelt och kostnadsfritt från ett och samma ställe. Innehållen beaktar läroplanen och det finns mycket att lära för olika läroämnen och utbildningsstadier.

I Finna.fi hittar du även miljontals exemplar av annat kultur- och vetenskapsmaterial.

Axplock ur lärresurserna

Lärresurserna är till för alla!

I Finna.fi hittar du öppna lärresurser som hjälper dig att höja din egen kompetens, stödjer dig i studierna och i arbetet som lärare.

Ta del av

Behöver du råd om hur man använder Finna?

Du hittar många anvisningar som gör det smidigare att använda Finna:

Se anvisningar

Hur får jag använda materialen?

Med hjälp av videon lär du dig vad CC-licenser innebär.

Se videoanvisingar

Ge oss feedback! Delta i utvecklingen av Finna Klassrum och svara på en kort enkät.