Sökning

Välkommen till webbplatsen Finna Klassrum!

Finna.fi är ett hem för miljontals kultur- och vetenskapspublikationer. Finna Klassrum introducerar detta unika material ur lärandets perspektiv. Här hittar du materialpaket som sammanställts av museer, arkiv och lärare. Här finns också färdiga förslag till övningsuppgifter. Innehållet i Klassrum är främst avsett för lärare vid grundskolor och gymnasier. Kolla, gilla och integrera i undervisningen!

"Finna är lätt att använda och där finns tryggt material som kan användas i undervisningen."
lärare, användarenkät 2019

Bästa lärare, ta del av det fascinerande innehållet och använd det i undervisningen

Materialpaket

Färdiga avsnitt om intressanta teman! Ta en titt på material som museer, arkiv och lärare sammanställt för olika undervisningsämnen.

Lär ut informationssökning

Videor, anvisningar och övningsuppgifter för att lära ut och lära sig informationssökning.

Lärresursser

En sökning på Finna.fi ger dig även öppna lärresurser för olika utbildningsstadier.

Varför använda Finna i undervisningen?

Finna tillhandahåller tillförlitligt och utvalt innehåll som proffs på arkiv, museer och bibliotek ansvarar för.

I Finna hittar du till exempel över 1,3 miljoner historiska foton. Det finns foton av människor, platser, konstverk och föremål från olika århundraden.

Finna innehåller också en hel del annat intressant material, såsom filmer, gamla kartor, konst, ljudinspelningar, digitaliserade tidningar, brev och annat skriftligt material – sådant som livar upp och kompletterar din lektion.

Materialet kan användas så gott som i alla läroämnen. Det hjälper dig också med idéer för mångvetenskapliga lärområden.

Finna kan utmärkt väl användas i undervisning som främjar multilitteracitet. Via söktjänsten får du tillgång till material som hör ihop med olika läroämnen och vetenskapsgrenar.

Med en sökning hittar en hel del medieinnehåll med samma tema och dessutom i olika format: skrivet material, tryckta publikationer, information om föremål och mångsidigt ljud- och bildmaterial.

Att utnyttja olika slags material på lektionerna ger en djupare inblick i texten, stöder kritiskt tänkande och uppmuntrar eleverna att använda informationskällor mångsidigt.

Finna är en mångsidig söktjänst som är lätt och säker att använda. Den kan användas för informationssökning från och med grundskolan.

Det enklaste söksättet i Finna är att söka på ord, men med olika avgränsningar kan man göra sökningen mer kreativ och undersökande. Materialet, som beskrivs av proffs, främjar källkritisk granskning, eftersom det är försett med tydlig referensinformation.

I Finna är det lätt för både dig och eleverna att bli bekant med användarrättigheterna till materialet med hjälp av CC-licenser.