Sökning

Vad skulle du vilja lära dig eller lära ut idag?

I Finna Klassrum kan du ta del av materialpaket som sammanställts av professionella, inspireras av färdiga förslag till övningsuppgifter eller bläddra i öppna lärresurser. Innehållen kan användas i olika utbildningsstadier samt för att bredda de egna kunskaperna.

I Finna.fi hittar du även miljontals exemplar av annat kultur- och vetenskapsmaterial.

Materialpaket – materialpärlor för undervisningen

Museer och arkiv har sammanställt inspirerande helheter av sitt material, som du kan använda som sådana i undervisningen.

Se alla

Axplock ur lärresurserna

Lärresurserna är till för alla!

I Finna.fi hittar du öppna lärresurser som hjälper dig att höja din egen kompetens, stödjer dig i studierna och i arbetet som lärare.

Ta del av

Behöver du råd om hur man använder Finna?

Du hittar många anvisningar som gör det smidigare att använda Finna:

Se anvisningar

Hur får jag använda materialen?

Med hjälp av videon lär du dig vad CC-licenser innebär.

Se videoanvisingar

Ge oss feedback! Delta i utvecklingen av Finna Klassrum och svara på en kort enkät.