Sökning

Ytterligare information om Finna

Vilka uppgifter om mig samlas in?

När du loggar in i tjänsten Finna.fi med ditt Finna-användarnamn, sparas användarnamnet, ditt namn och din e-postadress. Om du loggar in med ett Haka-användarnamn sparas användarnamnet, ditt namn och din e-postadress. Om du loggar in med ditt bibliotekskort sparas din pinkod, dina för- och efternamn, din e-postadress och ditt hembibliotek. Läs mer om hur vi behandlar kunduppgifter och använder kakor på sidan Dataskydd.

Vem skapar Finna?

Nationalbiblioteket ansvarar för Finna och för utvecklingen av tjänsten i samarbete med Finnas samarbetspartner. För innehållet ansvarar de aktörer som medverkar i Finna, till exempel arkiv, bibliotek och museer. Tjänsten togs i bruk 2014. Finna är finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Finna-API

Med hjälp av Finna.fi-tjänstens öppna gränssnitt api.finna.fi kan vem som helst använda metadata som har producerats av biblioteken, arkiven och museerna. Gränssnittet innehåller också länkar till bilder och annat material som erbjuds via Finna.fi, men som kan omfattas av begränsad användningsrätt.

Finnas program

Finnas program består av en söktjänst med öppen källkod och ett program för höstning av metadata RecordManager. Vi erbjuder också kundorganisationerna ett verktyg för att modifiera den egna söktjänstens utseende och funktioner. Söktjänsten har skapats med hjälp av programmet VuFind med öppen källkod. Vi har utvecklat VuFind så att programmet lämpar sig för musei- och arkivmaterials specialbehov, till exempel genom att stöda ett flertal metadataformat och göra det möjligt att visa olika medietyper. Geokodningen av materialet har gjorts med öppna data i OpenStreetMap som har licens från Open Data Commons Open Database.

Finna är integrerat med flera externa system som utvidgar söktjänstens funktioner. Integreringen gör det bland annat möjligt att berika materialets metadata med ämnesordstjänsten Finto och att göra sökningar i index utanför Finna. Finnavyerna kan också visa innehåll som skapats i olika publiceringssystem och på olika blogplattformar, och man kan hämta materialproducenters uppgifter från Biblioteksregistrets databas Kirkanta och Museiförbundets register över museer.

En ny version av Finna publiceras ungefär varannan månad.

Allmänna användarvillkor

Det är förbjudet att använda tjänsten eller delar av den till sådana användningssyften som avviker från sedvanliga användningssyften. Delar av tjänsten som kräver inloggning får inte nyttjas med automatiska åtgärder (inklusive "robot", "spider", "scraper" och "offline reader" programvara).

Vi förbehåller rätten att begränsa tjänstens tillgänglighet till exempel för att säkerställa underhållet, ändringsarbeten eller tjänstens funktion.

Hur kan min organisation medverka i Finna?

Medverkar din organisation inte i Finna ännu, men skulle vilja göra det? Arkiv, bibliotek och museer som hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde kan gratis ansluta sig till Finna.