Vem medverkar?

Organisationer som medverkar i Finna

Följande organisationer har överfört material till Finna.

Arkiv (11)

Bibliotek (72)

Museer (60)

 

Får jag använda materialet?

Arkiv

Största delen av arkivens material kan man läsa på plats i arkiven. Forskare, studenter och andra kan ansöka om tillstånd att använda material med begränsad tillgång för forskningsändamål. I de flesta fall beviljas tillståndet.

Alla arkiv som medverkar i Finna har överfört material som är fritt tillgängligt på nätet.

Arkivens material i finna.fi

 

Universitetens och yrkeshögskolornas bibliotek

I de flesta universitets- och yrkeshögskolebiblioteken får vem som helst låna material.

Man måste inte alltid ett nytt kort för att få rätt att låna material i ett bibliotek, i vissa fall kan man lägga till lånerätten till det kort som kunden redan använder. Lånerätten beviljas oftast av bibliotekens kundtjänst.

Universitets- och yrkeshögskolebibliotekens material i finna.fi

Stads- och landskapsbibliotek

Vem som helst får låna böcker och annat material i de allmänna biblioteken i Finland. För att få ett lånekort kan det krävas att man har en adress i Finland.

De allmänna bibliotekens material i finna.fi

 

Museer

I Finna får du tillgång till material på nätet som inte visas i museet och som t.ex. bara forskare har haft tillgång till tidigare.

Många museer erbjuder en möjlighet att ansöka om rätt att mot betalning använda bilder eller beställa bilder som kan tryckas.

Museernas material i finna.fi

 

 

Mer om ämnet på andra sidor

På sidan Användarvillkor finns mer information om rätten att använda materialet som finns i Finna.

Sidan Vad är Finna? innehåller information om Finnas olika webbsidor och funktioner.