Sökning

Materialleverantörer

Hundra inhemska arkiv, bibliotek, museer och andra organisationer har gjort sina kulturella och vetenskapliga skatter tillgängliga via Finna.

Ta del av listan över materialleverantörer nedan.

Vad betyder listans symboler?

Du hittar mer information om materialleverantören, såsom information om tjänster, material och serviceställen.

Du ser den aktuella materialleverantörens material i Finna.fi.

Bibliotek

Allmänna bibliotek

I Finna kan du se material på flera offentliga bibliotek med en enda sökning. Biblioteken som medverkar i Finna erbjuder böcker, tidskrifter, inspelningar, filmer och mycket annat som kan lånas på biblioteket eller digitalt. Det är oftast möjligt att reservera och låna material direkt via webbplatsen Finna.fi.

Allmänna bibliotekens material i Finna.fi

Fjärrlånebibliotek för allmänna bibliotek

Bibliotek som erbjuder ett brett utbud av svenskspråkigt material

Högskolebibliotek

Delaktiga högskolebibliotek tillhandahåller till exempel forskningslitteratur, artiklar och examensarbeten direkt på webben eller för att lånas på plats från högskolebiblioteken. En del av högskolebiblioteken erbjuder en möjlighet att till exempel reservera och förnya lån direkt i Finna.fi

Högskolebibliotekens material i Finna.fi

Specialbibliotek

Specialbibliotek är, precis som namnet antyder, bibliotek som specialiserat sig på ett visst ämnesområde. Det kan till exempel vara fråga om ett bibliotek i samband med en förening, ett företag eller någon annan aktör. I material som finns på specialbibliotek ingår litteratur, forskning, föremål eller bilder om ett visst avgränsat ämne.

Specialbibliotekens material i Finna.fi

Arkiv

Arkiven som medverkar i Finna som är fritt tillgängligt på nätet. Om materialet inte är direkt tillgängligt i Finna, så kan det oftast beskådas i arkivets lokaler.

Arkivens material i Finna.fi

Museer

I Finna hittar du föremål, bilder, konstverk och mycket annat material som i vanliga fall kan ses endast genom att besöka ett museum. Du kan samla material från museer på egna favoritlistor och, beroende på upphovsrätten, ladda ner bilder för eget bruk.

Museernas material i Finna.fi

Annan materialleverantören

Andra organisationers material i Finna.fi

I Finna medverkar forskningsinstitut och andra aktörer som tillhandahåller inhemskt publikationsarkivmaterial och som importerar vetenskapliga publikationer till Finna eller material som är inriktade på ett visst ämnesområde.

Lärresurs

Forskningsinstitut