Search

Pelien yhteisöllisyys ja etiikka

Aineistopaketin koonnut: Postimuseo, Mediamuseo Rupriikki, Suomen pelimuseo

Pelaaminen on vuorovaikutteista ja yhteisöllistä toimintaa. Moninpeliä, lautapeliä tai roolipeliä pelatessa kaikki pelaajat viestivät toisilleen ja sitoutuvat noudattamaan pelin sääntöjä. Näin pelaaminen on hauskaa ja reilua. Kun sama porukka pelaa pitkään yhdessä, heille muodostuu omia sisäisiä sääntöjä tai tapoja pelata pelejä. Yksin pelatessaan pelaaja mukautuu pelinkehittäjän asettamiin sääntöihin ja toimii vuorovaikutuksessa pelinkehittäjän luomaien rajoitusten ja mahdollisuuksien puitteissa.

Pelaamiseen ja peleissä tapahtuvaan viestintään liittyy monia hyväksyttyjä ja kiellettyjä käytäntöjä. Kommunikointi, yhteistyö ja kilpailu muiden pelaajien kanssa on tärkeä osa kokemusta. Ne rakentavat yhteishenkeä ja onnistumisen sekä saavutuksen tunteita. Huijaaminen koetaan huonoksi asiaksi, koska se antaa usein etua huijarille. Epäreilu pelaaja ei pärjää omilla taidoillaan ja voi haluta tietoisesti häiriköidä peliyhteisön rauhaa sääntöjä rikkomalla. Peliyhteisöille on usein kirjoittamattomat eettiset säännöt, jotka säätelevät niiden toimintaa. Myös pelien sisältöihin liittyy usein eettisesti vaikeita kysymyksiä.

Pelejä on pelattu jo kauan ennen internet-aikaa ja pelien ympärille on muodostunut pelaajayhteisöjä. Esimerkiksi shakkia on pelattu kirjepostin välityksellä vuosisatoja. 1900-luvun loppupuolella pelattiin myös erityisiä postipelejä, joissa pelaajat lähettivät siirtonsa postitse pelinjohtajalle. Postipelien ympärille muodostui nopeasti aktiivinen pelaajayhteisö, joka soitteli toisilleen puhelimitse, kirjoitti kirjeitä pelihahmojensa nimissä ja tapasi myös kasvotusten. Suomessa suosittu postipeli oli esimerkiksi antiikin Kreikkaan sijoittunut Olympos.

Kotitietokoneiden yleistymisen myötä pelejä pelattiin myös LAN-tapahtumissa, joissa pelaajat raahasivat tietokoneitaan pelipaikalle ja kytkivät ne keskenään pelipaikan sisäiseen verkkoon. Nopea internetyhteys mullisti peliyhteisöt ja pelissä tapahtuvan viestinnän 2000-luvun alussa. Yksi 2010-luvun suosituimmista nettipeleistä on ollut Grand Theft Auto Online. Sen sisään on syntynyt mm. roolipeliyhteisöjä, joissa pelimaaimassa seikkaillaan sovittuun rooliin eläytymällä. Koska peliä ei ole tarkoitettu roolipelaamiseen, on pelaajayhteisö muuttanut tekniset rajoitteet kiinnostaviksi haasteiksi, ja sopinut yhdessä roolipelaamisen säännöistä. Säännöt korostavat rooliin eläytymistä kilpailun sijasta, mikä vaatii pelaajilta välillä myös tietoista häviämistä. GTA Online -roolipelaaminen onkin esimerkki tapauksesta, jossa yhteisön normit ovat syntyneet ajan kanssa pelatessa, mutta jotka on myöhemmin kirjattu ylös. Tämä helpottaa uusien jäsenten perehdyttämistä ja pelin pitämistä reiluna kaikille.

Yläkoulu: elämänkatsomustieto, äidinkieli ja kirjallisuus
Lukio: elämänkatsomustieto, äidinkieli ja kirjallisuus
Ammatillinen koulutus viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Yläkoulu
Oppiaineiden sisältöalueet:
*Elämänkatsomustieto: S2 Etiikan perusteita

 • Äidinkieli: S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Lukio
Moduulit:
*Elämänkatsomustieto: ET2 Minä ja yhteiskunta, ET6 Tulevaisuus

 • Äidinkieli ja kirjallisuus: ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus, ÄI3 Vuorovaikutus 1, ÄI7 Vuorovaikutus 2

Ammatillinen koulutus

 • Yhteiset tutkinnon osat: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Tavoite: Tehtäväpaketin tavoitteena on kehittää oppilaiden ymmärrystä viestinnästä digitaalisilla alustoilla, erityisesti pelien maailmoissa. Paketti käsittelee erilaisia peliyhteisöjä sekä niiiden ympärille kehittyneitä viestintätapoja ja sääntöjä. Samalla se auttaa oppilaita ymmärtämään peleihin ja peliyhteisön liittyviä ongelmakohtia, kuten pelaamisen ja peliyhteisöissä toimimisen etiikkaa.

 1. Tutustu aineistopaketin kuviin. Millaisia erilaisia pelaajayhteisöjä löydät niistä? Oletko koskaan kuulunut tai kuulutko peliyhteisöön? Pohdi millaisia sääntöjä peliyhteisössä toimimiseen voi liittyä? Millaisia "kirjoittamattomia sääntöjä" peliyhteisössä voi olla? Miksi ne ovat olemassa?

 2. Tutki paketissa esiintyviä pelejä. Millaisia pelaamiseen liittyviä sääntöjä muistat? Onko erilaisissa peleissä toistuvia sääntöjä? Millaisia ne ovat? Sääntelevätkö ne itse peliä vaiko ihmisten välistä kommunikointia?

 3. Aineistopaketissa vilisee paljon peliyhteisöihin liittyviä termejä. Selvitä mitä ovat:
  A. Lanit
  B. Modit ja modaus
  C. Bugi
  D. MMORPG
  E. Kirjeshakki
  F. Postipelit
  G. Discord

 4. Tutki paketin aineistoja ja pohdi peleissä huijaamista. Oletko koskaan huijannut peleissä tai rikkonut pelien sääntöjä? Miksi? Miten kanssapelaajat suhtautuivat huijaukseen? Miten sinä itse suhtaudut huijaamiseen ja huijareihin peleissä? Onko pelin sääntöjen rikkominen joskus hyväksyttävää? Millaisissa tilanteissa ja miksi?

 5. Toisinaan pelien välittämät viestit tai peleissä tapahtuva viestintä ylittää soveliaisuuden ja hyväksyttävän käytöksen rajan. Tutustu pelin taustoihin "Suomen pelimuseon pelidokumentin kuvaukset" -aineiston avulla. Katso myös Inva-taxi -peliin liittyvä minidokumentti: https://youtu.be/0b-0ogUMPaI. Pohdi:
  A. Millaisia ongelmia Inva-taxi peliin liittyy? Miksi luulet pelin olleen aikanaan niin laajalle levinnyt?
  B. Minkälaisia ongelmallisia asioita tai ilmiöitä tämän päivän peleihin liittyy? Oletko joskus pelannut peliä, jonka olet kokenut ongelmalliseksi tai eettisesti kyseenalaiseksi?

 6. Millä tavoin tai minkä teknologioiden avulla voi viestiä muiden pelaajien kanssa
  A. Pelin ulkopuolella?
  B. Sisällä pelissä?

 7. Myös kirjastot lainaavat pelejä asiakkailleen. Hae Finnasta kotipaikkakuntasi tai lähipaikkakunnan kirjasto. Selvitä mitä videopelejä heillä on kokoelmissaan. Vinkki: voit rajata Finnan hakua aineistotyypeittäin.

 8. Kuvittele olevasi pelihahmo pelissä, jossa ei ole chatti- tai viestittelymahdollisuutta. Millaisilla eleillä viestisit kaverillesi alla olevat asiat? Näytelkää eleet vuorotellen toisillenne siten, että toinen yrittää arvata mitä yrität eleelläsi viestiä. Vaihtoehtoisesti voitte tehdä tehtävän keksimällä viestejä vastaavan emojin ja piirtämällä sen kaverille.
  A. Tule tänne!
  B. Varo!
  C. Keräännytään kaikki yhteen!
  D. Voit luottaa minuun!
  E. Tässä on jotain epäilyttävää!
  F. Hauska juttu!
  G. Nyt juhlitaan!
  H. Pitää poistua koneelta, tulen kohta takaisin.

 9. Kuvittele osallistuvasi verkossa pelattavaan roolipeliin, jossa tavoitteena on eläytyä mahdollisimman vahvasti pelattavaan hahmoon. Millaista hahmoa sinä haluaisit pelata?


Pöytäroolipelissä pelaajat kertovat ja luovat yhteistä tarinaa, johon he vaikuttavat pelin sääntöjen puitteissa. Pelaajalle luodaan hahmo, jonka rooliin hän eläytyy pelin aikana parhaansa mukaan. Peliohjaaja tai pelinjohtaja kuljettaa tarinaa eteenpäin pelaajien tekemien päätösten mukaisesti. Tavallisesti roolipelien taustalta löytyy myös pelin maailmaa käsittelevä opus, jonka mytologia ja säännöt luovat puitteet tarinalle.

Roolipelissä eläytyminen tapahtuu keskustelun kautta. Eläytyminen on iso osa roolipelaamisen viehätystä, sekä pelaajille että pelin vetäjälle. Roolipeliin tavallisesti uppoudutaan koko pelisession ajaksi, eikä pelin tuoksinassa ole tapana rikkoa tunnelmaa esimerkiksi kännykkää räpläämällä.

Roolipelaamista perinteisesti harrastettu kerääntymällä saman pöydän ääreen, mutta korona-aika sai monet roolipeliporukat kokeilemaan pelaamista internetin välityksellä. Etäpelaamiseen soveltuvia viestimiä ovat mm. Zoom ja Discord.


Lanittaminen eli pelaaminen lähiverkon kautta oli tapa pelata videopelejä porukalla jo ennen internet-aikaa. Tavallisesti pöytätietokoneet, näytöt, hiiret ja näppikset kuljetettiin samaan tilaan, esimerkiksi koululle tai jonkun kotiin. Sen jälkeen pelit viriteltiin toimimaan parhaan taidon mukaan. Suosittuja moninpelattavia lanipelejä olivat 90-luvulla mm. Doom ja Quake sekä monet suomalaiset pikkupelit.

Lanit olivat aluksi pienten kaveripiirien juttuja. Myöhemmin laneja on järjestetty myös suurina massatapahtumina. Tietokonefestivaali Assembly järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992 Kauniaisissa. Se oli jo tällöin yli 700 kävijällään suurin Suomessa koskaan järjestetty lani- tai demotapahtuma (Assemblysta käytetään myös myös lanparty-nimeä). Nykyisin Helsingin Messukeskuksessa järjestettävään tapahtumaan osallistuu vuosittain yli 5000 henkeä.


Lanien virittäminen oli usein työläs, useita tunteja kestävä projekti. Kun pelit lopulta saatiin pyörimään, pelattiin niitä usein viikonlopun tai useamman päivän ajan. Yhdessäolo lujitti ja synnytti paljon uusia ystävyyssuhteita laneihin osallistuneiden ihmisten kesken. Erityisesti pienemmissä laneissa ei ollut kyse pelkästä pelaamisesta, vaan myös kaveriporukan yhdessäolosta ja hauskanpidosta.

Pelaamisen lomassa oli syytä pitää myös taukoja. Laneihin osallistuvilla on usein mukanaa yömpymisvarusteet, jotta he voivat nukkua pelaamisen välissä. Tauon jälkeen pelaaminen jatkui taas.


Pelien ympärille muodostuvissa yhteisöissä voi olla myös ajattelemattomuutta ja myrkyllisyyttä. Tunnettu esimerkki ajattelemattomuudesta on vuonna 1994 julkaistu suomalainen pikkupeli Inva-taxi, jossa kehitysvammaisia kuljettava pelaaja yrittää saada selvää asiakkaidensa puheesta. Peli levisi Suomessa laajalle BBS-purkkien ja internetin välityksellä.

Pelin oli tehnyt Åkesoft-niminen harrastajaporukka, joka koostui teini-ikäisistä pojista. Åkesoft julkaisi pelejä nimimerkkien takaa, sillä ryhmän tuotantoon kuului muitakin arveluttavia sovelluksia. Kyseenalaista julkisuutta keräsi etenkin koulukiusaamispeli Bepa Quest (1994). Se johti oikeusjuttuun ja lopulta Åkesoftin toiminnan päättymiseen.

Pelimuseon minidokumentissa (7:35 min, Youtube) vammaisaktivisti Amu Urhonen ja pelikasvattaja Mikko Meriläinen testaavat Inva-taxia nykysilmin, ja pohtivat miksi se oli niin suosittu aikanaan.


Matti Salonen dokumentoi vuonna 2021 Peliporukka RP -roolipeliryhmän toimintaa GTA Online -pelissä. Dokumentoinnin tuloksena Suomen pelimuseon kokoelmiin tallennettiin lukuisia peliyhteisön toimintaan liittyviä kuvakaappauksia ja haastatteluita. Peliporukka RP on vuonna 2017 perustettu suomalainen GTA Online -roolipeliyhteisö.

Peliporukka RP pyrkii pelaamaan ns. slow RP -tyylillä. Se tarkoittaa, että pelissä tapahtuvat tilanteet pyritään pelaamaan perinpohjaisesti loppuun harkitusti suunnitellen ja niihin eläytyen. Tämä mahdollistaa pelaajille erittäin syvällisen roolipelikokemuksen. Pelaajat valitsevat roolinsa tai pelissä pelattavan ammattinsa itse ja eläytyvät hahmonsa virtuaaliseen elämään.

Yhteisö viestii keskenään pelin sisällä sekä omalla Discord-kanavallaan. Discordin puolella käydään myös pelitilanteen ulkopuolisia keskusteluja. Näitä ovat mm. poliisia tai rikollisia roolipelaavien omat keskustelut. Peliyhteisön Discordissa julkaistaan myös pelin tapahtumista raportoivaa PP-Sanomat -lehteä. PDF-muodossa julkaistavaa lehteä tekevät pelissä toimittajia roolipelaavat ryhmän jäsenet.


Monet Peliporukka RP -ryhmässä pelaavat ovat päätyneet pelaamaan ammattia, joka on heille tuttu oikean elämän puolelta. Perinteisesti GTA-sarjassa pelataan rikollista, mutta roolipeliserveriltä löytyy rikollisten lisäksi tilaa ensihoitajille, lentokapteeneille, räppäreille, poliiseille ja jopa taidemuseon ylläpitäjille.

Roolipelaaminen nivoutuu osaksi pelikokemusta. Esimerkiksi rikollispomoksi ei ryhdytä noin vain, vaan pelaajan on ensin edettävä valitsemansa jengin riveissä. Tämä vaatii pelaajalta sitoutumista ja eläytyvää roolipelaamista, jossa hahmolla menee välillä myös huonosti. Monet pikkurikolliset päätyvätkin pelin sisäisessä maailmassa peliserverille perustettuun vankilaan lusimaan. Se rajoittaa pelihahmon elämää, mutta antaa mahdollisuuden mm. uusien kontaktien luomiselle.


Normaalisti GTA online on väkivaltainen ja kaoottinen peli. Roolipeliserverillä pelihahmot eivät kuitenkaan useimmiten kuole satunnaisesti tulitaistelussa, vaan pelaajan omasta päätöksestä. Kun pelaaja toteaa, ettei hänen pelaamallaan hahmolla ole enää ole kasvunvaraa roolissaan, sunnittelee hän pelihahmolleen sopivan lopun.

Pelilhahmo voi menehtyä onnettomuudessa tai tulla vaikka jaguaarin syömäksi ollessaan tekemässä skuuppia aavikolla. Muiden pelaajien hahmot reagoivat roolinsa mukaisesti yhteisön jäsenen poismenoon. Kuolemaan voi sisältyä esimerkiksi isot hautajaiset. Pelaaja voi edellisen hahmonsa poismenon jälkeen aloittaa roolipelaamisen uudessa roolissa, täysin uudella hahmolla.