Sökning

Gemenskap och etik i spel

Materialpaketet sammanställt av: Postmuseum, Mediamuseo Rupriikki, Suomen pelimuseo

Spelande är ofta en interaktiv, gemensam aktivitet. När man spelar brädspel, rollspel eller flerspelarspel kommunicerar alla spelare med varandra och förbinder sig till att följa de gemensamma spelreglerna. Då är spelandet roligt och rättvist. När samma gäng spelar tillsammans en lång tid, uppstår det egna interna regler eller spelsätt i gruppen. När man spelar ensam, förbinder man sig till de regler som spelets skapare har upprättat. Man fattar beslut inom ramarna för spelets funktioner och begränsningar.

Det finns många oskrivna regler som anknyter till hur man spelar och kommunicerar inom spel. Kommunikation, samarbete och konkurrens med andra spelare är en viktig del av spelupplevelsen. Det bygger upp lagandan och stärker känslor av ära och framgång. Fusk betraktas som något dåligt, eftersom den som fuskar får ett oförtjänt övertag. Den som spelar oärligt klarar sig inte på egen hand, och vill kanske medvetet bryta mot reglerna för att skapa uppståndelse i spelargemenskapen. Spelargemenskaper har ofta oskrivna etiska regler som reglerar deras verksamhet. Spelen i sig kan också ofta behandla svåra etiska frågor.

Människan har spelat spel långt före internet, och det har uppstått gemenskaper runt spel genom tiderna. Ett exempel är schack. Under flera hundra år kunde man spela schack på distans över brevpost. Vid slutet av 1900-talet ordnades också särskilda brevmatcher där spelarna skickade sina drag till spelledaren på posten. Det uppstod en aktiv gemenskap runt brevmatcherna. Medlemmarna i gemenskapen talade i telefon med varandra, skrev brev under sina spelarsignaturer och träffades också ansikte mot ansikte. Ett populärt brevspel i Finland var Olympos, som utspelar sig i antikens Grekland.

När hemdatorer blev vanligare, började man ordna LAN-evenemang för att kunna spela tillsammans. Spelarna tog med sig sina egna bordsdatorer till spelplatsen och kopplade ihop dem i spelplatsens interna nätverk. I början av 2000-talet kom de snabba internetanslutningarna, som innebar en revolution för spelargemenskaper och kommunikation i spel. Grand Theft Auto Online var ett av de populäraste internetspelen på 2010-talet. Det har uppstått bl.a. rollspelsgrupper i anslutning till spelet. Då lever man in sig i en överenskommen roll och spelar spelet i enlighet med vad karaktären skulle göra. Eftersom spelet inte är avsett för rollspel, har spelargemenskapen förvandlat spelets tekniska begränsningar till intressanta utmaningar, och tillsammans satt upp regler för rollspelandet. Reglerna betonar inlevelse före spelframgång, vilket gör att spelarna ibland förlorar spelet med avsikt. Rollspel i GTA Online är ett bra exempel på hur normer kan uppstå inom spelargemenskaper över en längre tid, men senare väljer man att skriva ner vissa regler. Det gör det lättare att introducera nya medlemmar och då är spelet också mer rättvist för alla som är med.

Högstadiet: livsåskådningslära, modersmål och litteratur
Gymnasiet: livsåskådningskunskap, modersmål och litteratur
Yrkesutbildning: Kunnande i kommunikation och interaktion

Högstadiet
Läroämnenas innehållsområden:
Livsåskådningskunskap: I2 Etikens grunder
Modersmål: I1 Att kommunicera I4 Att förstå språk, litteratur och kultur

Gymnasiet
Moduler:
Livsåskådningskunskap: LK2 Jag och samhället, LK6 Framtiden
Modersmål och litteratur: MO2 Text och språklig medvetenhet, MO3 Kommunikation 1, MO7 Kommunikation 2

Yrkesutbildning
Gemensamma examensdelar: Kunnande i kommunikation och interaktion

Mål
Syftet med materialpaketet är att öka elevernas kunskaper om kommunikation på digitala plattformar, särskilt i spelvärlden. Paketet behandlar olika spelargemenskaper och de regler och kommunikationssätt som uppstått runt dem. Samtidigt hjälper materialet eleverna att förstå problemområden i spel och spelargemenskaper, såsom etik i spel och hur man fungerar i spelargemenskaper.

 1. Bekanta dig med bilderna i materialpaketet. Vilka slags olika spelargemenskaper ser du på bilderna? Har du någonsin hört till eller hör du till en spelargemenskap? Fundera hurudana regler som kan gälla i spelargemenskaper. Vilka "oskrivna regler" kan det förekomma i spelargemenskaper? Varför existerar sådana regler?

 2. Bekanta dig med spelen i paketet. Vilka regler som gäller spelandet kommer du ihåg? Finns det regler som du stöter på i flera olika spel? Hurudana är de? Reglerar de själva spelet eller kommunikationen mellan de människor som spelar?

 3. Materialpaketet kryllar av termer som har med spelargemenskaper att göra. Ta reda på vad följande uttryck betyder:
  A. LAN
  B. Mods och modding
  C. Buggar
  D. MMORPG
  E. Brevschack
  F. Brevspel
  G. Discord

 4. Bekanta dig med materialet i paketet och fundera på fusk i spel. Har du någonsin fuskat i spel eller brutit mot spelreglerna? Varför? Hur förhöll sig dina medspelare till fusket? Hur förhåller du dig till andra som fuskar i spel? Är det någon gång acceptabelt att bryta mot spelreglerna? I hurudana situationer kan det vara acceptabelt, varför?

 5. Ibland kan spelens budskap eller kommunikationen i spel överskrida gränsen för vad som är lämpligt och acceptabelt. Bekanta dig med spelets bakgrund med hjälp av materialet "Suomen pelimuseon pelidokumentin kuvaukset". Titta också på minidokumentären som handlar om spelet Inva-taxi. Dokumentären hittar du på adressen https://youtu.be/0b-0ogUMPaI. Reflektera:
  A. Varför är Inva-taxi ett problematiskt spel? Varför tror du att spelet fick så stor spridning på sin tid?
  B. Kan du komma på några problematiska fenomen eller teman i moderna spel? Har du någon gång stött på ett spel som kändes problematiskt ur en etisk synvinkel?

 6. Hur eller med hjälp av vilka tekniska hjälpmedel kan man kommunicera med andra spelare
  A. Utanför spelet?
  B. Inne i spelet?

 7. Bibliotek lånar också ut spel till sina kunder. Gör en sökning i Finna och ta reda på vilka bibliotek som finns på din hemort eller närliggande ort. Ta reda på vilka videospel som finns i bibliotekets sortiment. Tips: du kan filtrera sökresultaten i Finna genom att välja materialtyp.

 8. Föreställ dig att du är en spelkaraktär i ett spel utan chatt eller kommunikationsmöjligheter. Vilka gester använder du för att förmedla följande budskap till en kompis? Visa gesterna för varandra turvis, så att kompisen får gissa vad gesten betyder. Alternativt kan ni utföra uppgiften genom att hitta på emojier som förmedlar budskapet och rita dem för varandra.
  A. Kom hit!
  B. Akta dig!
  C. Nu ska vi samlas ihop!
  D. Du kan lita på mig!
  E. Det är något skumt här!
  F. Vad roligt!
  G. Nu är det fest!
  H. Måste gå från datorn, kommer snart tillbaka.

 9. Föreställ dig att du deltar i ett rollspel på internet, där målet är att leva in sig så mycket som möjligt i spelkaraktärens liv. En hurudan karaktär skulle du vilja spela med?


I bordsrollspel berättar och skapar spelarna en gemensam berättelse som de själva kan påverka inom ramarna för spelets regler. Varje spelare har en egen karaktär och spelaren ska enligt bästa förmåga leva sig in i karaktärens roll under spelet. Spelledaren för berättelsen vidare i enlighet med de beslut som spelarna fattar. Vanligtvis finns det också en egen handbok för de olika rollspelen med bakgrundsinformation om spelvärlden. Spelvärldens specifika mytologi och regler skapar ramarna för spelet.

I rollspelet lever man in sig genom att spelarna samtalar med varandra. Inlevelsen är en stor del av rollspelets charm, såväl för spelarna som för spelledaren. Vanligtvis fördjupar sid spelarna i rollspelet under hela spelsessionen och undviker att förstöra stämningen genom att t.ex. pilla på telefonen.

Traditionellt har alla spelare i rollspelet samlats kring samma bord, men coronatiden fick många rollspelsgrupper att prova på spel via internet. T.ex. Zoom och Discord är medium som lämpar sig för rollspel på distans.


LAN-spel, dvs. spel över lokala nätverk, var ett vanligt sätt att spela videospel i grupp redan på tiden före internet. Man brukade bära med sig bordsdatorer, skärmar, möss och tangentbord till samma ställe. Spelarna kunde t.ex. samlas i skolan eller i någons hem. Efter det satte de upp spelen enligt bästa förmåga. Populära LAN-spel att spela i grupp på 90-talet var bl.a. Doom och Quake, samt många mindre finska spel.

Till en början var LAN-evenemang främst avsedda för små kompisgäng. Senare har även massiva, öppna LAN-evenemang ordnats. Datorfestivalen Assembly arrangerades för första gången i Grankulla år 1992. Evenemanget var då, med sina mer än 700 besökare, det största LAN- eller demoevenemanget som någonsin ordnats i Finland (Assembly kallas också ibland för lanparty). Numer ordnas evenemanget i Helsingfors Mässcentrum, och drar årligen mer än 5 000 deltagare.


Att sätta upp ett LAN-evenemang är ett arbetsamt projekt som ofta tar timmar i anspråk. När spelen till sist fungerade, pågick spelen ofta hela veckoslutet eller i flera dagar. Samvaron förstärkte och skapade ofta nya vänskaper mellan deltagarna på LAN-evenemanget. Särskilt vid mindre LAN-evenemang handlade det inte endast om spel, utan också om att umgås och ha det trevligt med sina kompisar.

Man måste också ibland hålla paus i spelandet. De som deltog i LAN-evenemanget hade ofta med sig sovsäck och liggunderlag, så att de kunde sova mellan varven. Efter en paus fortsatte spelandet igen.


Gemenskaperna som uppstår runt spel kan också ibland vara toxiska och tanklösa. Ett känt exempel av tanklöshet var det finska småspelet Inva-taxi (1994), där spelaren kör runt personer med funktionsnedsättningar och försöker förstå vad passagerarna vill säga. Spelet fick stor spridning i Finland via Bulletin Board System och över internet.

Spelets skapare var en amatörgrupp vid namn Åkesoft. Gruppen bestod av tonåringspojkar. Åkesoft gav ut sina spel under signatur, för gruppen producerade också andra tvivelaktiga applikationer. Särskilt mobbningsspelet Bepa Quest (1994) fick ett negativt rykte om sig. Det resulterade i en rättegång och Åkesoft lade till slut ner sin verksamhet.

I Spelmuseets minidokumentär (7:35 min, Youtube) får Amu Urhonen, aktivist i frågor som gäller funktionsnedsättningar, och spelfostraren Mikko Meriläinen testa på Inva-taxi ur ett modernt perspektiv och fundera på varför det blev så populärt på sin tid.


År 2021 dokumenterade Matti Salonen rollspelsgruppen Peliporukka RP:s verksamhet i spelet GTA Online. Dokumenteringen resulterade i många intervjuer och skärmdumpar om spelargemenskapens verksamhet, som nu bevarats i Finlands spelmuseums samlingar. Peliporukka RP är en GTA Online-rollspelargrupp som grundats år 2017.

Peliporukka RP strävar efter att spela enligt stilen slow RP. Det innebär att man spelar igenom olika spelsituationer omsorgsfullt och lever sig in på djupet. Detta ger spelaren möjlighet att få en mycket djup rollspelsupplevelse. Spelarna väljer själva sin roll eller sitt yrke i spelet och lever in sig i karaktärens virtuella liv.

Gemenskapen kommunicerar med varandra inne i spelet och i en egen Discord-kanal. På Discord är det också möjligt att samtala utanför spelsituationen. Det kan handla om t.ex. interna diskussioner bland de som rollspelar kriminella eller poliser i spelet. Spelgemenskapens Discord-kanal ger också ut tidningen PP-Sanomat, som rapporterar om händelserna i spelet. Tidningen, som ges ut i pdf-format, görs av de gruppmedlemmar som rollspelar som journalister.


Många medlemmar i spelargruppen Peliporukka RP har valt sig en roll i spelet som är bekant för dem i verkliga livet. Vanligtvis antar man en kriminell karaktär i GTA-spel, men rollspelsservern har utöver kriminella även roller för akutvårdare, flygkaptener, rap-artister, poliser och till och med anställda på konstmuseet.

Rollspelandet blir en del av spelupplevelsen. T.ex. kan man inte bli gangsterboss bara så där, utan spelaren måste först avancera i gänget som hen valt. Det här förutsätter engagemang och inlevelseförmåga av spelaren. Ibland går det också dåligt för karaktären. Många småkriminella hamnar bakom lås och bom i spelets interna fängelse som grundats på spelservern. Det begränsar karaktärens liv, men erbjuder möjlighet att knyta nya kontakter.


Vanligtvis är GTA Online ett våldsamt och kaotiskt spel. På rollspelsservern brukar spelarna ändå inte dö på måfå under skottlossning, utan på spelarens eget initiativ. När spelaren konstaterar att karaktären inte längre kan växa i sin roll, planerar hen ett lämpligt slut för sin karaktär.

Spelkaraktären kan dö i en olycka, eller t.ex. bli uppäten av en jaguar då hen jagar ett scoop i öknen. De andra spelarnas karaktärer reagerar enligt sina roller på spelkaraktärens död. Ibland kan karaktären få en stor begravning. Efter att den förra karaktären gått bort, kan spelaren börja om med en ny karaktär, i en alldeles ny roll.