Usean kirjaston palveluissa katko. Tarkempia tietoja uutisessa.

Haku

Sosialismin aatteen levitystyö ja vaalijulisteiden propaganda

Aineistopaketin koonnut: Työväen Arkisto/ Iris Olavinen & Jani Kaunismäki

Työväen Arkiston aineistopaketti kertoo, kuinka sosialismin aatetta levitettiin Suomessa 1900-luvun alussa ja millaista oli tuon ajan vaalijulisteiden propaganda. Sosialismin aatteesta intoutuneet sanansaattajat ja agitaattorit veivät sanomaansa vähän (jos ollenkaan) koulunpenkkejä kuluttaneen kansanosan pariin. Tavoite oli herätellä köyhää kansanosaa toimimaan oman asemansa parantamiseksi. Valtaosa kansasta eli niukkuudessa. Tällä köyhälistöksi kutsutulla kansanosalla ei ollut mahdollisuuksia vaikuttaa valtakunnan tai paikalliseen politiikkaan virallisia väyliä pitkin. Heillä ei ollut varaa kouluttautumisen kautta nostaa omaa sosiaalista ja taloudellista asemaansa. Suurin osa köyhälistöstä oli teollisuustyöläisiä ja maaseudun maatyöläisiä.

Muutos parempaan saatiin eduskuntauudistuksen myötä. Kaikilla täysi-ikäisillä oli mahdollisuus äänestää, asettua ehdolle ja vaikuttaa yhteisten asioiden järjestämiseen valtakunnan politiikassa. Sosialidemokraattinen puolue tavoitteli erityisesti köyhälistön ääniä. Eduskuntavaalityössä käytetty kieli oli tuolloin yksinkertaista ja propagandistista.

Kaikki Työväen Arkiston kuvat ovat CC BY-NC-ND 4.0. -lisenssillä. (Kuvaa saa jakaa, levittää ja näyttää. Nimeä tekijä ja muut nimettäväksi mainitut tahot. Kaupallinen käyttö kielletty. Muokkaaminen kielletty.)

Yläkoulu: historia
Lukio: historia

Tavoite ja sisältöalue

Yläkoulu

Oppiaineiden sisältöalueet:

  • Historia: S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys, S2 Ihmiset muuttavat maailmaa, S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan, S4 Suurten sotien aika

Lukio

Oppiaineet ja kurssit:

  • Historia HI1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, HI3 Itsenäisen Suomen historia

Tavoite: Tutustuttaa sosialismin aatteen levitystyöhön eri tavoin Suomessa. Aineistot harjaannuttavat tunnistamaan ja tulkitsemaan vaalijulisteissa esiintyvää propagandaa.

Pohdittavaa oppitunneille
  • Mikä oli sanansaattajien ja agitaattoreiden tavoite?
  • Mitä tarkoittaa propaganda?
  • Miksi sosiaalidemokraattinen puolue tavoitteli erityisesti köyhälistön ääniä?

Vertaa aineistopaketin vaalijulisteita 2010-luvun vaalijulisteisiin. Löydät aineistoa Finnasta hakusanalla ”vaalijuliste”. Rajaa hakutulosta "Valmistusvuosi" -rajaimella vuosiin 2010-2021. Löydät esimerkiksi usean sanomalehden tekemiä artikkeleita vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalijulisteista.

  • Miten 1900-luvun alun vaalijulisteet pyrkivät vaikuttamaan äänestäjiin?
  • Entäpä 2010-luvun vaalijulisteet?
  • Mitä eroavaisuuksia huomaat?

Sosialismin aatetta vietiin kansan pariin työväenlehtien, kuten vuonna 1895 perustetun Työmies-lehden, Työväen kalenterien ja työväenjärjestöjen kiertävien puhujien, agitaattorien avulla. Kuvassa toimittaja Alex Halonen puhumassa työläisille vuonna 1900.


Sosialismin aatteesta innoittuneet sanansaattajat ja agitaattorit kirjoittivat lehtiin ja kiersivät työläisväestön parissa levittämässä sanomaa työväen yhteenliittymisestä ja epäoikeudenmukaisuuksiin tarttumisesta. Työväenyhdityksiä alettiinkin perustaa kiihtyvään tahtiin.


Sosiaalidemokraattien varhaisissa vaalijulisteissa 1900-luvun alussa näkyy voimakas vastakkainasettelu porvarisluokan ja työväenluokan kesken. Kieli on kärjekästä ja iskevää.

Juliste Näytä tarkat tiedot

Työväen Kirjapaino, valmistaja

1907

Vaalijulisteissa näkyvä vastakkainasettelu kumpusi räikeistä elintasoeroista hyvinvoivan vähemmistön ja köyhän, työvoimaansa halvalla myyvän, kouluttamattoman enemmistön välillä.

Juliste Näytä tarkat tiedot

Tampereen Työväen Osuuskirjapaino, valmistaja

1908

Eduskuntavaalijulisteet toimivat myös valistuskanavina, sanottavaa oli paljon.

Juliste Näytä tarkat tiedot

Kehityksen kirjapaino, Pori, valmistaja

1908
Näytetään 1 - 6 / 9

Oppimateriaaleja aiheesta

Miten aineistopaketin aineistoja voi hyödyntää oppimateriaalissa? Tutustu valmiisiin avoimiin oppimateriaaleihin ja käytä niitä oppitunnillasi!