Talvisota (historia; yläkoulu,lukio)

Aineistopaketin koonnut: Sotamuseo

Sotahistorian opetukseen tarkoitettu aineisto on kerätty Sotamuseon SA-kuva-arkistosta. Arkisto käsittää n. 160 000 sodan ajan Puolustusvoimien rintamavalokuvaajien (TK-kuvaajat) ottamaa valokuvaa vuosien 1939–1945 välisenä aikana. Tähän aineistopakettiin on koottu kuvia talvisodasta alkaen syksyn 1939 poliittisesta tilanteesta ja päättyen rauhaan vuonna 1940.

Talvisodan aikana kuvaustoimintaa ei ehditty organisoimaan tiedotuskomppanioissa (TK) yhtä järjestelmälliseksi kuin jatkosodan aikana. Tästä johtuen kuvista uupuu kuvatekstejä ja kuvaaja- ja paikkakuntatiedot ovat toisinaan vaillinaisia. Kuvaamisella oli kuitenkin selkeä tehtävä: niiden kautta välitettiin tunnelmia niin koti- kuin sotarintamalle aikakausi- ja sanomalehtijulkaisujen kautta.

Kuvia käytettäessä on hyvä pitää mielessä aineiston alkuperäinen tarkoitus. Kuvien kuvatekstit ovat valokuvaajien kirjoittamia alkuperäisiä selosteita ja niitä tulisi lukea ajan hengen tuotoksina. Teksteissä käytetään varsin värikästä kieltä ja joukossa voi olla myös halventavia sanavalintoja. Niin ikään on hyvä pitää mielessä se, että osa kuvista on lavastettu tai muutoin aseteltuja.

Kohderyhmä:

Oppiaine: historia 8.luokka

Tavoite: Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Oppiaine: historia HI3

Tavoite: Kuva-aineistoa voi käyttää historian tapahtumien visualisointiin ja tuon ajanjakson elämään tutustumiseen. Valokuvat ovat myös oiva aineisto medialukutaidon opetukseen. Propagandatuotteina ne toimivat hyvänä esimerkkinä siitä, miten kuvallisella viestinnällä voidaan vaikuttaa mielialoihin ja mielipiteisiin.

Muistiinpano:

Poliittien tilanne ja henkilöhahmoja. Kannaksen sotaharjoitukset 7. - 12.8.1939.

Muistiinpano:

Poliittinen tilanne v. 1939 ja sodan johtohahmoja.

Muistiinpano:

Liikekannallepano ja vapaaehtoiset linnoitustyöt ennen talvisodan syttymistä

Muistiinpano:

Liikekannallepano ja vapaaehtoiset linnoitustyöt ennen talvisodan syttymistä

Muistiinpano:

Liikekannallepano ja vapaaehtoiset linnoitustyöt ennen talvisodan syttymistä

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla

Muistiinpano:

valmistautuminen sotaan kotirintamalla, Helsingin vapaaehtoinen evakuointi

Muistiinpano:

Kotirintama, pommitukset ja väestönsuojelu

Muistiinpano:

Kotirintama, pommitukset

Muistiinpano:

Sotilaan varusteet, tunnistaminen

Muistiinpano:

Naiset sotateollisuuden palveluksessa.

Muistiinpano:

Naiset sotateollisuuden palveluksessa.

Muistiinpano:

Naiset sotateollisuuden palveluksessa

Muistiinpano:

Sotarintama. Summan lohkon suomalaisia taistelijoita telttansa edustalla 14.12.1939.

Muistiinpano:

Sotarintama: Jalkaväkirykmentti 34:n miehiä Suojärven alueella 3.12.1939.
Alkutaistelut IV armeijakunnan alueella.

Muistiinpano:

Sotarintama, Suomussalmen ja Raatteen taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama, Suomussalmen ja Raatteen taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama, Suomussalmen ja Raatteen taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama, Suomussalmen ja Raatteen taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama: Lieksan suunnan taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama: Lieksan suunnan taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama, Sallan rintaman taistelut

Muistiinpano:

Sotarintama, Sallan rintaman taistelut v. 1940

Muistiinpano:

Sotarintama. Lemetin taistelut.

Muistiinpano:

Sotarintama, Taipale

Muistiinpano:

Sotarintama, Taipele

Muistiinpano:

Ilmavoimat, Bristol Blenheim -pommikone

Muistiinpano:

Ilmavoimat: Fokker

Muistiinpano:

Laivasto: sukellusveneet

Muistiinpano:

Laivasto: sukellusveneet

Muistiinpano:

Lotat

Muistiinpano:

Alueluovutukset Neuvostoliitolle ja Karjalan evakuointi.

Muistiinpano:

Alueluovutukset Neuvostoliitolle sodan päätyttyä

Muistiinpano:

Alueluovutukset Neuvostoliitolle sodan päätyttyä

Vinkkejä vastaavan aineiston hakemiseen

Kaipaatko lisää aineistoa talvisodan käsittelyyn Sotamuseon aineistoista? Etsi vastaavaa aineistoa Finna.fi-hakupalvelusta seuraavin keinoin:

Hakusana: Hae aineistopaketin aineistojen otsikoista löytyvillä hakusanoilla, esimerkiksi "ilmatorjunta" tai "lotta OR lotat".

Organisaatio: Valitse organisaatioksi Sotamuseo.

Parhaat rajaimet: Rajaa tuloksia valitsemalla Verkossa saatavilla olevaa aineistoa. Rajaa aineisto koskemaan talvisotaa valitsemalla Valmistusvuosi-valikosta itseäsi kiinnostavat vuodet.

Lisätietoja aineistoista: Mikäli kaipaat lisätietoja tietystä aineistosta, löydät sen www.sa-kuva.fi -palvelusta.

Tehtäväideat on suunniteltu antamaan ideoita siihen, kuinka voit tarkastella aineistopakettia. Voit lähestyä aihetta valitsemalla tehtävistä yhden tai useamman. Tehtävät voi tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätehtävinä. Muokkaa tehtäväideoita eri oppiasteisiin ja oppiaineisiin haluamallasi tavalla.

Tehtävä 1

Tutustu aineistopaketin valokuviin ajalta ennen talvisodan syttymistä ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.

 1. Miten Suomessa varauduttiin mahdolliseen talvisotaan? Ketkä osallistuivat?
 2. Millainen tunnelma valokuvista välittyy?
 3. Arvioi kuvien luotettavuutta historiallisena lähteenä.

Tehtävä 2

Tarkastele lähemmin valokuvia "Sormuskeräys" ja "Ravintola Prestossa kudotaan sukkia ennen talvisotaa.".

 1. Mitä kuvissa tapahtuu?
 2. Miten kuvat liittyvät aikaan hieman ennen talvisotaa?
 3. Mikä taho valokuvat on ottanut? Miksi ja mihin tarkoitukseen valokuvat on otettu?
 4. Millainen tunnelma valokuvista välittyy? Mitä valokuvan henkilöiden ilmeet sinusta kertovat?
 5. Arvioi kuvien luotettavuutta historiallisena lähteenä.

Tehtävä 1

Tarkastele aineistopaketin valokuvaa "Vallattu panssariauto Tolvajärven rintamalta.".

 1. Mitä kuvassa tapahtuu?
 2. Mikä taho valokuvan on ottanut?
 3. Vaikuttaako valokuva lavastetulta vai totuudenmukaiselta? Perustele.
 4. Pohdi, miksi valokuva on otettu. Perustele.
 5. Arvioi kuvan luotettavuutta historiallisena lähteenä.

Tehtävä 2

Tutustu aineistopaketin valokuviin lotista.

 1. Keitä lotat olivat? Käytä apuna oppikirjaasi tai verkkoa.
 2. Millaisia tehtäviä lotilla oli aineistopaketin valokuvien perusteella?
 3. Miksi lotat vastasivat esimerkiksi rintamasotilaiden joulupakettien teosta?

Tehtävä 1 - Evakkomatka

Tarkastele valokuvaa "Evakuointia Karjalan kannaksella sodan alkupäivinä.". Kuvittele itsesi kuvassa etualalla olevan lapsen asemaan. Kirjoita hänen näkökulmastaan lyhyt päiväkirjamerkintä evakkomatkasta.

Tehtävä 2 - Helsinkiläisiä pommisuojassa

Tarkastele valokuvaa "Helsinkiläisiä pommisuojassa.". Kuvittele itsesi pommisuojaan valokuvassa olevien henkilöiden kanssa, ja kirjoita twiitti olostasi siellä. Kerro, mitä ajattelet ja tunnet.

Tehtävä 1

Tutustu aineistopaketin valokuviin "Helsinki juhlii rauhaa" ja "Evakot palaavat Helsinkiin maaliskuussa 1940".

 1. Millainen tunnelma kuvista välittyy?
 2. Lue oppikirjasta tai etsi verkosta lisätietoa, mitkä olivat Moskovan rauhan rauhanehdot ja miten niihin suhtauduttiin Suomessa.

Tehtävä 1

Tarkastele aineistopaketin valokuvia ja pohdi millainen kuva talvisodasta sinulle välittyy. Perustele vastauksesi.