Sökning

Bli du med användarrättigheter

Användarrättigheterna för digitala bilder och annat material som finns i söktjänsten Finna.fi varierar. På den här sidan hittar du separata beskrivningar av nyttjanderätterna för materialens metadata och biblioteksmaterialens omslagsbilder. För de flesta andra digitala material är rätterna tydligt angivna med CC-licens (Creative Commons) eller Rights Statements-nyttjanderättsbeskrivningar. Kontrollera alltid informationen om användarrättigheter i anslutning till materialet du vill använda och följ de angivna villkoren. Se instruktionerna nedan för mer information om de olika nyttjanderätterna i Finna och hur du kan använda materialen.

Märk väl att användarrättigheterna i anvisning endast gäller upphovsrätten. Användaren av materialet har alltid ansvar för att respektera integritetsskyddet och övrig lagstiftning. Om till exempel levande personer visas på bilderna, är användningen av bilderna för marknadsföring eller reklam förbjuden utan samtycke från den person som visas på bilden.

Creative Commons -licens

I en stor del av materialet är användarrättigheterna tydligt märkta med CC-licens (Creative Commons). CC-licensen består av olika villkor som berättar hur materialet får användas. Villkoren kan till exempel förbjuda kommersiell användning av materialet (NC) eller modifiering av materialet (ND). Titta på instruktionsvideon eller på anvisningarna nedan för att se vad de olika villkoren betyder.

CC 0: Fri användning.

BY: Nämn upphovsmannen och andra parter som ska nämnas.

NC: Kommersiell användning är förbjuden.

ND: Modifiering är förbjuden.

SA: Publicera modifierade versioner med samma licens som det ursprungliga materialet.

Hur kan jag använda CC-licensierat material?

 • Upphovsrättsinnehavaren har överlåtit materialet för fri användning.
 • Användaren av materialet har alltid ansvar för att respektera integritetsskyddet och övrig lagstiftning. Om till exempel levande personer visas på bilderna, är användningen av bilderna för marknadsföring eller reklam förbjuden utan samtycke från den person som visas på bilden.
 • Nämn alltid upphovsmannen och andra parter som ska nämnas (t.ex. den organisation eller samling där materialet uppbevaras).
 • Kommersiell användning är tillåten. Märk väl att användaren av materialet har ansvar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Om till exempel levande personer visas på bilderna, är användningen av bilderna för marknadsföring eller reklam förbjuden utan samtycke från den person som visas på bilden.
 • SDu får redigera materialet. Märk ut vilka modifieringar du har gjort (t.ex. avgränsat bilden).
 • Märk ut licensen för det ursprungliga materialet. Erbjud en länk till materialet och lägg CC-licensen till den officiella beskrivningen, ifall ditt presentationssätt möjliggör detta.
 • Nämn alltid upphovsmannen och andra parter som ska nämnas (t.ex. den organisation eller samling där materialet uppbevaras).
 • Kommersiell användning av materialet är förbjuden. Användning inom icke-kommersiell utbildning är tillåten.
 • Du får redigera materialet. Märk ut vilka modifieringar du har gjort (t.ex. avgränsat bilden).
 • Märk ut licensen för det ursprungliga materialet. Erbjud en länk till materialet och lägg CC-licensen till den officiella beskrivningen, ifall ditt presentationssätt möjliggör detta.
 • Nämn alltid upphovsmannen och andra parter som ska nämnas (t.ex. den organisation eller samling där materialet uppbevaras).
 • Kommersiell användning av materialet är förbjuden. Användning inom icke-kommersiell utbildning är tillåten.
 • Du får inte modifiera materialet. Du får t.ex. inte avgränsa bilden.
 • Märk ut licensen för det ursprungliga materialet. Erbjud en länk till materialet och lägg CC-licensen till den officiella beskrivningen, ifall ditt presentationssätt möjliggör detta.
 • Nämn alltid upphovsmannen och andra parter som ska nämnas (t.ex. den organisation eller samling där materialet uppbevaras).
 • Kommersiell användning av materialet är förbjuden. Användning inom icke-kommersiell utbildning är tillåten.
 • Om du modifierar materialet eller skapar nytt material utifrån det, använd samma licens för de modifierade versionerna som för det ursprungliga materialet. Märk ut vilka modifieringar du har gjort (t.ex. avgränsat bilden).
 • Märk ut licensen för det ursprungliga materialet. Erbjud en länk till materialet och lägg CC-licensen till den officiella beskrivningen, ifall ditt presentationssätt möjliggör detta.

Public Domain -märke

Vid en del material kan det stå Public Domain. Detta innebär att materialets upphovsrätt har löpt ut och att materialet kan användas fritt.

Rights Statements -nyttjanderättsbeskrivningar

Användarrättigheterna för en del material har märkts med Rights Statements -beskrivningar. Se nedan vad de olika nyttjanderättsbeskrivningarna i Finna betyder och hur du kan använda materialet.

Hur kan jag använda material med Rights Statements -beskrivningar?

I en del material har användarrättigheterna märkts med beskrivningan In Copyright. Detta innebär att materialet är skyddat av upphovsrätt och användningen av det omfattas av begränsningar.

 • Materialet är fritt tillgängligt i Finna.
 • Du kan dela länken till materialet till andra.
 • Du kan spara materialet till favoritlistan.
 • Vidare användning av materialet är inte tillåten utan tillstånd. Med vidare användning avses till exempel att du inte får modifiera materialet. Vidare användning av materialet i till exempel en presentation eller kommersiell användning är inte tillåten.

Kontakta materialleverantören i frågor som rör vidare användning. Du når materialleverantören med formuläret som öppnas när du väljer Kontaktformulär. Du hittar knappen i anslutning till varje material.

I en del material har användarrättigheterna märkts med anteckningen Copyright not evaluated. Detta innebär att materialets upphovsrättsstatus inte är känd och användningen av det kan omfattas av begränsningar.

 • Materialet är fritt tillgängligt i Finna.
 • Du kan dela länken till materialet till andra.
 • Du kan spara materialet till favoritlistan (i Finna).
 • KBe om tillstånd för vidare användning av materialet. Med vidare användning avses till exempel att du inte får modifiera materialet. Vidare användning av materialet i till exempel en presentation eller kommersiell användning är inte tillåten.

Kontakta materialleverantören i frågor som rör vidare användning. Du når materialleverantören med formuläret som öppnas när du väljer Ta kontakt. Du hittar knappen i anslutning till varje material.

Användarrättigheterna till materialet är inte kända

Du kan alltid be om mer information om användarrättigheterna till materialet av materialleverantören, om användarrättigheterna inte är kända eller om du är osäker på användarrättigheterna i anslutning till materialet. Du når materialleverantören med formuläret som öppnas när du väljer Kontaktformulär. Du hittar knappen i anslutning till varje material.

Om användarrättigheterna till materialet inte är kända, kan du dock alltid

 • fritt titta på materialet i Finna,
 • dela länken till materialet till andra,
 • spara din sökning och
 • lägga till materialet till din favoritlista och dela länken till listan till andra.

Materials metadata

Metadata som ges i samband med sökresultaten på Finna.fi kan i regel användas fritt. Undantag är sammandrag, böckers baksidestexter och metadata som producerats av Finnas användare, vilka kan omfattas av en tredje parts upphovsrätt. Metadata på Finnas övriga användargränssnitt och e-resurser kan ha användningsbegränsningar.

Omslagsbilder för biblioteksmaterial

Det flesta omslagsbilder som visas i Finna är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och användning av dem måste avtalas separat med förlaget eller materialets förmedlare.