Sökning

En genväg till forskningsbaserad kunskap

Forskningsbaserad kunskap är till för alla! Den vidgar vyerna och inspirerar till att tänka på ett nytt sätt. I söktjänsten Finna.fi hittar du massor av fritt tillgänglig finländsk forskningsbaserad kunskap med en enda sökning. Du kan använda alla material direkt på nätet.

Testa de färdiga genvägarna till forskningsbaserad kunskap och hitta tips för sökningen.

Plock ur aktuella forskningspublikationer

Vill du söka själv?

Klicka på det material som du är intresserad av och testa olika sökord.

Artiklar Forskningspublikationer och -rapporter Lärdomsprov Doktorsavhandlingar Allt material Forskningsdata

Varför är forskningsbaserad kunskap värdefull för oss alla?

Utan vetenskap skulle vi leva ett väldigt annorlunda liv. Vetenskapen och dess genombrott ökar vårt välbefinnande, strukturerar vår världsbild och lägger grunden för beslutsfattande. Forskningsbaserad kunskap ger effekt endast när den används. Med Finnas hjälp hittar du enkelt finländsk forskningsbaserad kunskap på ett och samma ställe.

Läs om varför forskningsbaserad kunskap är viktig för var och en av oss

Behöver du råd om hur man använder Finna?

Du hittar många anvisningar som gör det smidigare att använda Finna:

Se anvisningar

Hur söker man material?

Med videons hjälp kan du lära dig hur du söker material i söktjänsten Finna.fi

Se videoanvisingar