På denna flik hittar du lärresursser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Förskoleundervisning
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning tieteellinen kirjoittaminen prosessikirjoittaminen kielitiede
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Sökresultat 4
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning hyvät käytännöt
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 7
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Gymnasieutbildning työelämään tutustuminen lukiolaiset
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 8
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 9
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 10
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 11
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 12
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 13
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 14
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 15
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 16
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 17
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 18
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 19
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning tietokortit
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 20
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning immunologia autoimmuniteetti immuunijärjestelmä fysiologia vasta-aineet lymfosyytit
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0
Sparad: