Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 2 av 2 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens kulttuuri teknologia rajapintailmiöt fasilitointi yhteistyö
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning teknologia kulttuuri kulttuuriala tieto- ja viestintätekniikka-ala tieto- ja viestintätekniikka verkostojohtaminen korkeakoulupedagogiikka elinikäinen oppiminen
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: