Search

In this tab you will find materials stored in the Library of Open Educational Resources. Use the learning filters to facilitate your search.
Narrow search
  • 1 - 2 results of 2

Search Results

Search result 1
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education opettajankoulutus
Permissible uses: CC BY-ND 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 2
Educational resource
2020
Library of Open Educational Resources
Higher education Upper secondary school Vocational education opiskelukyky hyvinvointi osallisuus saavutettavuus esteettömyys ammattikorkeakoulut yliopistot ohjaus (neuvonta ja opastus) opiskelumotivaatio toimijuus opinto-ohjaus korkeakoulupedagogiikka yhteisöllinen oppiminen HOPS yhdenvertaisuus inkluusio
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in: