Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 9 av 9 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning lukutaito lukeminen
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran lukeminen lukutaito monilukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning lukeminen lukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens digineuvonta verkko-oppimateriaali
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning tiedonhankinta tiedonhaku yleiset kirjastot tiedonlähteet
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 6
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning lukeminen lukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 7
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning tiedonhankinta tiedonhaku yleiset kirjastot tiedonlähteet
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 8
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning tiedonhankinta tiedonhaku yleiset kirjastot tiedonlähteet
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 9
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning tiedonhaku tiedonlähteet
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: