Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 5 av 5 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning tasa-arvo tasa-arvokasvatus tasa-arvosuunnitelmat yhdenvertaisuuslaki (2004) osallisuus osallistaminen
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens segregaatio tasa-arvokasvatus tasa-arvo yhdenvertaisuus uraohjaus vuosiluokkiin sitomaton opetus
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning segregaatio opinto-ohjaus uraohjaus yhdenvertaisuus tasa-arvokasvatus tasa-arvo
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens tasa-arvo tasa-arvokasvatus segregaatio yhdenvertaisuus opinto-ohjaus
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Gymnasieutbildning Yrkesutbildning osallisuus työpajat yhdenvertaisuus tasa-arvo tasa-arvokasvatus henkilöstö toisen asteen koulutus lukio ammattikoululaiset Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: