Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 7 av 7 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning ääneenlukeminen lukeminen draamakasvatus draamamenetelmät
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens ilmaisukasvatus prosessidraama draamakasvatus yhteistoiminnallisuus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Gymnasieutbildning lyhytproosa draamakasvatus lyriikka vertaisarviointi (arviointimenetelmät) monilukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Förskoleundervisning Självständig utveckling av kompetens prosessidraama draamakasvatus perusopetus ilmaisukasvatus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 6
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran Förskoleundervisning varhaiskasvatus tasa-arvo tasa-arvokasvatus sukupuolisensitiivisyys
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 7
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Förskoleundervisning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning informaatiolukutaito lukutaito kirjoittaminen suomi toisena kielenä sanataide lastenkirjallisuus nuortenkirjallisuus kirjoitustaito monilukutaito esiopetus alkuopetus perusopetus alakoulu yläkoulu draamakasvatus kirjallisuuskasvatus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: