Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 2 av 2 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning romanikieliset vähemmistökielet kulttuuri-identiteetti monikulttuurisuus kulttuurikasvatus kulttuurienvälisyys
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2023
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Förskoleundervisning Självständig utveckling av kompetens monikielisyys vieraskielinen opetus kulttuurikasvatus uskonto ja uskonnot uskonnottomuus oppimisvalmiudet oppimisvaikeudet kielitaito katsomuskasvatus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: