Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen
  • Visas 1 - 5 av 5 resultat

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens yhteisopettajuus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning yhteisopettajuus yliopistot opetusharjoittelu
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens yhteistyö inkluusio yhteisopettajuus ratkaisukeskeisyys
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning ammatilliset opettajat yhteisopettajuus yleisopetus erityisopettajat tehostettu tuki (opetus) erityinen tuki Google oppiminen teknologiakasvatus
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: