Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.
Begränsa sökningen

Sökresultat

Sökresultat 81
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran Förskoleundervisning varhaiskasvatus esiopetus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 82
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning viitteet tiedonhallinta
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 83
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran Förskoleundervisning varhaiskasvatus esiopetus medialukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 84
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Gymnasieutbildning kestävä elämäntapa vaikuttaminen kiertotalous työelämään tutustuminen kestävä kehitys kestävä kulutus ilmastokasvatus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 85
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Förskoleundervisning täydennyskoulutus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-ND 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 86
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning ekologinen kestävyys kestävä kehitys kestävä elämäntapa
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 87
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning kestävä kehitys maantieto
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 88
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Förskoleundervisning esiopetus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 89
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran digitaaliset taidot varhaiskasvatus medialukutaito
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 90
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Småbarnsfostran Förskoleundervisning
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 91
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Gymnasieutbildning Yrkesutbildning säveltäminen täydennyskoulutus musiikinopettajat digitaalitekniikka
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 92
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning pedagogiikka johtaminen toimintateoria
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 93
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning säveltäminen täydennyskoulutus musiikinopettajat
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 94
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Småbarnsfostran Gymnasieutbildning Yrkesutbildning säveltäminen improvisointi luova toiminta täydennyskoulutus musiikinopettajat
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 95
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens segregaatio tasa-arvokasvatus tasa-arvo yhdenvertaisuus uraohjaus vuosiluokkiin sitomaton opetus
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 96
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Grundläggande utbildning Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning segregaatio opinto-ohjaus uraohjaus yhdenvertaisuus tasa-arvokasvatus tasa-arvo
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 97
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens tasa-arvo tasa-arvokasvatus segregaatio yhdenvertaisuus opinto-ohjaus
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 98
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning 3D-mallinnus 3D-skannerit työturvallisuus
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 99
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning vertaisoppiminen toimintakulttuuri johtamiskulttuuri työhyvinvointi
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 100
Lärresurs
2022
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Yrkesutbildning pedagoginen johtaminen
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: