Sökning

På denna flik hittar du lärresurser som sparats i Biblioteket för öppna lärresurser. Du kan använda begränsningar för lärande.

Sökresultat

Sökresultat 1
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning kiertotalous saneeraus
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 2
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Gymnasieutbildning Yrkesutbildning kiertotalous kierrätys
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 3
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning ammattikorkeakoulut osaaminen täydennyskoulutus työelämä kehittäminen elinikäinen oppiminen esitystekniikka koulutus kulttuuriala oppiminen
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 4
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning autonasentajat autoilu
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 5
Sökresultat 7
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning palkanlaskenta palkat
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 8
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning kiertotalous toimitusketjut logistiikka liiketalous kestävä kehitys
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 11
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning ehkäisevä päihdetyö
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 12
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning ehkäisevä päihdetyö nuuska
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 13
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens johtaminen ammatillinen koulutus vapaa sivistystyö ammatilliset oppilaitokset
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 14
Lärresurs
2021
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning valmentajat liikunta ohjaus (neuvonta ja opastus) liikunta-ala urheilu- ja liikuntaseurat
Tillåtna användningssyften: CC BY-NC-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 15
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Yrkesutbildning talousmatematiikka
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 16
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning Självständig utveckling av kompetens Yrkesutbildning kiertotalous vastuullisuus cocktailit baarit kierrätys
Tillåtna användningssyften: CC BY 4.0 Vad betyder det här?
Sparad:
Sökresultat 17
Lärresurs
2020
Biblioteket för öppna lärresurser
Högskoleutbildning sairaanhoito asiakaspalvelu leikkaushoito video
Tillåtna användningssyften: CC BY-SA 4.0 Vad betyder det här?
Sparad: