Search

In this tab you will find materials stored in the Library of Open Educational Resources. Use the learning filters to facilitate your search.

Search Results

Search result 1
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Upper secondary school mustat aukot avaruustutkimus
Permissible uses: CC BY-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 2
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Upper secondary school hydroviljely
Permissible uses: CC BY-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 3
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Basic education Upper secondary school toimintakulttuuri arviointi lainsäädäntö normit oppilashuolto pedagoginen johtaminen palaute opetustyö
Permissible uses: CC BY-NC-ND 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 4
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Basic education Self-motivated competence development Upper secondary school Vocational education nuorisotyö nuoret
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 5
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education Self-motivated competence development digitalisaatio verkko-oppiminen oppiminen
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 6
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education Self-motivated competence development maahanmuuttajat koulutus työllistyminen ammattikorkeakoulut opiskelijat osaaminen maahanmuutto yrittäjät yhteistyö työelämä
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 7
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education Self-motivated competence development Vocational education ammattikorkeakoulut osaaminen täydennyskoulutus työelämä kehittäminen elinikäinen oppiminen esitystekniikka koulutus kulttuuriala oppiminen
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 8
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Basic education Higher education Self-motivated competence development Upper secondary school Vocational education harrastajat harrastukset taideharrastukset liikunta liikuntaharrastus varhaisnuoret nuoret motivaatio uraohjaus ryhmät
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 9
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education Self-motivated competence development narratiivisuus vuorovaikutus opettajat ryhmät tarinat tarinateatteri kokemukset soveltava draama opetus
Permissible uses: CC BY-NC-SA 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 10
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka kokeellinen fonetiikka akustinen analyysi
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 11
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka kokeellinen fonetiikka psykolingvistiikka havaintopsykologia puhesynteesi signaalinkäsittely
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 13
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka litterointi kielentutkimus viittomakieli video ääni (ihmisääni) keskustelu keskustelunanalyysi multimedia leksikografia annotointi
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 14
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education artikulaatio (puhe) puhetieteet akustinen analyysi äänenkäsittely äänitiedostot äänittäminen äänenvoimakkuus tutkimusmenetelmät kielellinen vuorovaikutus fonetiikka kokeellinen fonetiikka
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 15
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka intonaatio (puhe) tutkimusmenetelmät
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 16
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education annotointi litterointi keskustelu keskustelunanalyysi fonetiikka kielentutkimus viittomakieli tutkimusmenetelmät haastattelututkimus
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 17
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Basic education Early childhood education Pre-primary education digitaalinen kuilu digitaalinen oppimateriaali digitaaliset pelit
Permissible uses: CC BY-ND 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 18
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka annotointi
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 19
Educational resource
2019
Library of Open Educational Resources
Higher education fonetiikka kokeellinen fonetiikka äänenkäsittely äänenlaatu tutkimusmenetelmät kielentutkimus
Permissible uses: CC BY 4.0 What does this mean?
Saved in:
Search result 20
Educational resource
2021
Library of Open Educational Resources
Basic education Early childhood education Pre-primary education Self-motivated competence development Upper secondary school Vocational education positiivinen pedagogiikka työhyvinvointi
Permissible uses: CC BY-SA 4.0 What does this mean?
Saved in: