Sökning

Kolttasaamelaisten historiaa

Kolttasaamelaisten historiaa

Ämnen

Saamelaismuseo Siidan kokoama aineistopaketti tutustuttaa sinut kolttasaamelaisten historiaan ja kulttuuriin. Aineisto esittelee kolttasaamelaisten elämää Petsamon alueella ennen toista maailmansotaa. Joukossa on myös esinekuvia, jotka kertovat kolttasaamelaisten rikkaasta ja nykypäivänäkin vahvasti elävästä ja kehittyvästä käsityöperinteestä. Aineistopaketin kuvat kertovat kolttasaamelaisten historiasta, kulttuurista ja elinkeinoista heidän alkuperäisillä asuinalueillaan Petsamossa. Vanhojen kuvien kautta tutustut kolttasaamelaisuuteen sellaisena kuin ennen sotia Petsamon alueella liikkuneet matkailijat, tutkijat ja virkamiehet ovat sen kuviin tallentaneet.

Nykypäivänä kolttasaamelaiset ovat elinvoimainen kansa huolimatta suurista muutoksista, joita he ovat kohdanneet perinteisten asuinalueiden menetysten myötä. Aineistopaketti herättelee pohtimaan, miten ja miksi kulttuurit muuttuvat ajan saatossa soveltaen uusia ideoita ja innovaatioita kulttuurin tarpeisiin. Mielenkiintoista on myös pohtia, miten kulttuurin ulkopuolelta tulleen kuvaajan näkemys kolttasaamelaisesta kulttuurista ja siinä kiinnostavista kuvausaiheista voisi erota kulttuurin sisällä olevan kuvaajan näkemyksestä. Aineistopaketti haastaa toivottavasti myös pohtimaan stereotypioita – mistä ne juontavat juurensa, mikä niitä vahvistaa ja miten voimme kitkeä niitä pois.

Lue lisää kolttasaamelaisista

Kolttasaamelaiset ovat Kuolan niemimaan alkuperäisväestöä, jotka toisen maailmansodan seurauksena menettivät perinteiset sukualueensa Petsamossa. Nykyisin kolttasaamelaiset asuvat Inarin kunnan itäosissa, Inarijärven etelä-, kaakkois- ja koilliskulmalla, ns. koltta-alueella. Kolttasaamelaisten asuttamisesta Inarin kuntaan Sevettijärvi-Näätämön ja Keväjärvi-Nellimin alueille on yli 70 vuotta. Kolttasaamelaisia arvioidaan olevan Suomessa noin 700 henkeä. Heistä noin kolmannes asuu koltta-alueen ja myös saamelaisalueen ulkopuolella, eri puolilla Suomea sekä Ruotsissa ja Norjassa.

Kolttasaamelaiset kuuluvat itäsaamelaisiin sekä kielensä että perinteidensä puolesta. Koltansaamea Suomessa puhuu arviolta 300 henkeä. Kolttasaamelaiset ovat uskonnoltaan ortodokseja. Itäisiä piirteitä on nähtävissä myös pukeutumisessa, musiikkiperinteessä, juhla- ja tapaperinteessä sekä ruokaperinteessä.

Vielä 1900-luvun alussa kolttasaamelaiset elivät vuotuiskiertoon perustavaa elämää eli he muuttivat paikasta toiseen vuodenaikojen ja niihin liittyvien elinkeinojen mukaan. Aikaisemmin kolttasaamelaiset ovat saaneet elantonsa luontaiselinkeinoista – poronhoidosta, kalastuksesta, metsästyksestä ja marjastuksesta. Nykyään näiden elinkeinojen rinnalle on tullut uusia tulonlähteitä, kuten palvelualojen työt.

Kolttasaamelaiset ovat mukana saamelaishallinnossa asettamalla ehdokkaitaan saamelaiskäräjävaaleihin. Sen lisäksi he jatkavat omaa kylähallintoperinnettään valitsemalla heimolle luottamushenkilön kolmivuotiskausittain. Kolttien kyläkokouksissa käsitellään heimoa koskevia asioita ja annetaan niistä lausuntoja valtion ja kunnan viranomaisille. Luottamushenkilön toimintaa hoidetaan Sevettijärvellä sijaitsevasta toimistosta käsin.

Ohessa on materiaalia kolttasaamelaisten nykytilanteesta. Tutustu aineistopakettiin ja nykypäivän kolttasaamelaisten kulttuuria esittelevään materiaaliin rinnakkain ja vertailemalla.

 • Kolttien kyläkokouksen ja Kolttakulttuurisäätiön yhteiset verkkosivut, joissa laajasti tietoa kolttasaamelaisista ja kolttasaamelaisen yhteisön ajankohtaisista asioista. (Siirry verkkosivustolle)
 • Saamelaiskäräjien tuottamassa Oktavuohta-verkkolehdessä on hyvä perustietopaketti kolttasaamelaisista. Artikkelin lopusta löytyy mielenkiintoisia linkkejä kolttasaamelaisiin liittyen. (Siirry Oktavuohta-verkkolehden sivuille)
 • Saamelaismuseo Siidan tuottama verkkonäyttely kertoo kolttasaamelaisten historiasta ja tapakulttuurista. Sivusto on koltansaameksi, suomeksi ja englanniksi. (Siirry Saamelaismuseo Siidan verkkosivustolle)
Sparad:

Mål:

Tutustuttaa kolttasaamelaisten kulttuuriin ja historiaan. Aineistopaketin avulla voidaan myös tarkastella aineetonta kulttuuriperintöä ja sen luonnetta osana arkea.

Läroämnen
 • Religion
  • Lärokurser
   • Evangelisk-luthersk tro
    • Innehållsområden
     • Årskurs 1-2
      • I2 Religionernas värld
     • Årskurs 3-4
      • I2 Religionernas värld
   • Ortodox tro
    • Innehållsområden
     • Årskurs 1-2
      • I2 Religionernas värld
      • I1 Förhållandet till den egna religionen
  • Innehållsområden
   • Årskurs 1-2
    • I2 Religionernas värld
   • Årskurs 3-4
    • I2 Religionernas värld
 • Samhällslära
  • Innehållsområden
   • Årskurs 3-4
    • I2 Ett demokratiskt samhälle
 • Omgivningslära
  • Innehållsområden
   • Årskurs 3-4
    • I3 På upptäcktsfärd i en pluralistisk värld
Läroämnen
 • Historia
  • Innehållsområden
   • Årskurs 7-9
    • I3 Finland skapas, byggs och försvaras
    • I6 Bakgrunden till dagens världspolitik
 • Slöjd
  • Innehållsområden
   • Årskurs 7-9
    • I2 Formgivning
    • I8 Medvetenhet och delaktighet
 • Geografi
  • Innehållsområden
   • Årskurs 7-9
    • I5 Människor och kulturer i världen
 • Religion
  • Lärokurser
   • Evangelisk-luthersk tro
    • Innehållsområden
     • Årskurs 7-9
      • I2 Religionernas värld
   • Ortodox tro
    • Innehållsområden
     • Årskurs 7-9
      • I2 Religionernas värld
  • Innehållsområden
   • Årskurs 7-9
    • I1 Förhållandet till den egna religionen
    • I2 Religionernas värld
 • Samhällslära
  • Innehållsområden
   • Årskurs 7-9
    • I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet
    • I2 Ett demokratiskt samhälle
 • Modersmål och litteratur
  • Lärokurser
   • Suomen kieli ja kirjallisuus
    • Innehållsområden
     • Årskurs 7-9
      • S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Läroämnen
 • Livsåskådningskunskap
  • Moduler
   • Åskådningar
   • Kulturer
 • Historia
  • Moduler
   • Den europeiska människan
   • Människa, miljö och historia
   • Det självständiga Finlands historia
   • Globala kulturmöten
   • Sveriges östra rikshalva blir Finland
 • Religion
  • Lärokurser
   • Evangelisk-luthersk religion
    • Moduler
     • Religion, kultur och samhälle i Finland
     • Religion, vetenskap och medier
   • Ortodox religion
    • Moduler
     • Den ortodoxa kyrkan i världen
     • Religion, kultur och samhälle i Finland
 • Samhällslära
 • Modersmål och litteratur
  • Lärokurser
   • Finska och litteratur
    • Moduler
     • Text och språklig med
 • Mitä tarkoittaa sana ”alkuperäiskansa”?
 • Mitä muita alkuperäiskansoja tiedät maailmassa olevan?
 • Suomen saamelaisalueella asuu muitakin saamelaisryhmiä kuin kolttasaamelaisia. Osaatko nimetä muita saamelaisia?
 • Millaisia erilaisia rakennuksia löydät kuvista? Pohdi, miksi kolttasaamelaisille on ollut erilaisia asuinrakennuksia.
 • Löydätkö aineistopaketin kuvista itäisiä vaikutteita?
 • Millaisia elinkeinoja löydät valokuvista? Miten elinkeinot ovat muuttuneet ja mikä siihen on vaikuttanut?

Tutustu lisätietoon kolttasaamelaista:

 • Keitä ovat kolttasaamelaiset?
 • Kuinka paljon heitä asuu nykyään Suomessa? Missä päin he asuvat?
 • Millainen on kolttasaamelaisten luontosuhde?
 • Mitä tarkoittaa vuotuiskierron mukaan eläminen?

Petsamon alue, joka liitettiin Tarton rauhassa 1920 Suomeen, oli Suenjelin, Paatsjoen ja Petsamon saamelaisten kotiseutualuetta. He olivat alueen alkuperäisasukkaita. Usean vuosisadan ajan alueelle oli siirtynyt muitakin asukkaita: venäläisiä, karjalaisia, meri- ja tunturisaamelaisia Norjasta, suomalaisia ja joitakin komejakin.

Suõʹnnjel eli Suonikylä kuului Venäjälle aina Tarton rauhaan saakka, jolloin suurin osa siitä siirtyi Suomelle. Suonikylän siidan talvikylä jäi kuitenkin rajanvedossa Venäjän puolelle, joten Suomen puolelle rakennettiin uusi talvikylä. Kuvassa on Suonikylän uuden talvikylän rakennuksia.


1900-luvulle tultaessa suuri osa kolttasaamelaisista asui pienissä hirvituvissa, erityisesti talvikylissä. Usein kesäpaikoilla asuttiin kuitenkin turve- tai hirsikodassa ja tilapäisesti laavussakin.


Niliaitta on tyypillinen varastorakennus, jossa säilytettiin ruokaa. Niliaitan korkean jalan vuoksi villieläimet eivät päässeet aittaan syömään ruokavarantoja.

Visas 1 - 6 av 65 resultat